Hyppää sisältöön

Minna Etu-Seppälä Kemia-lehdessä: Etäneuvottelijan iso urakka

Kemianteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä käy Kemia-lehdessä läpi yhdeksän kuukautta kestäneitä työehtosopimusneuvotteluja. Osa neuvotteluista käytiin koronapandemian vuoksi etäyhteyksin.

Valtaosa kemian alan työehtosopimuksista oli saatu maaliin ennen koronaa. Pandemia  pakotti hoitamaan neuvottelut etäyhteyksin. Koronapandemia aiheutti alalle merkittäviä taloudellisia vaikeuksia siinä vaiheessa kun osaa sopimuksista yhä neuvoteltiin.

– Työlainsäädäntöön ja sen siivittämänä myös työehtosopimuksiin tehdyt joustot, kuten yt-neuvotteluaikojen ja lomautusilmoitusaikojen lyhentäminen, kuitenkin auttoivat yrityksiä merkittävästi ja pelastivat varmasti työpaikkoja, sanoo Kemianteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä Kemia-lehden haastattelussa. 

Etu-Seppälä on tyytyväinen siitä, että kemianteollisuus on ainakin toistaiseksi selviytynyt koronan kurimuksesta lomautusten turvin. Irtisanomisiin ei ole laajalti jouduttu. Työntekijät ovat myös pitäneet kertyneitä lomiaan pois ja vaihtaneet lomarahojaan vapaisiin. Työpaikoilla on onnistuttu sopimaan muitakin joustavia ratkaisuja. Osa yrityksistä on pystynyt suuntaamaan tuotantoaan uudelleen, kun perinteinen kysyntä on vähentynyt ja korona-aika luonut uusia tarpeita.

Etu-Seppälä kiittää neuvotteluosapuolia siitä, että poikkeustilanteesta johtuvista muutoksista saatiin sovittua hyvässä hengessä. 

Lue Minna Etu-Seppälän haastattelu Kemia-lehdessä.