Hyppää sisältöön

Mika Aalto: Poikkeusaikana on tärkeää pitää kriittiset pyörät turvallisesti pyörimässä

Hyvät lukijat, elämme poikkeuksellista aikaa. Elämme hyvin poikkeuksellista aikaa. Vielä äsken kuulimme vain uutisia koronaviruksen etenemisestä Kiinassa. Nyt tauti on saapunut Eurooppaan ja sen vaikutukset näkyvät kaikissa maissa. Vielä viikko sitten elämä oli vielä suhteellisen normaalia, kunnes tilanne alkoi äkkiä muuttua. En eläessäni muista, että mikään epidemia tai muukaan poikkeustilanne olisi saanut aikaan näin massiivisia poikkeustoimia ja sitä myötä myös vaikutuksia yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaan.

Terveys ja turvallisuus ensin

Terveys edellä mennään, ja nyt on tärkeintä hidastaa koronavirustartuntojen määrää ja erityisesti suojata riskiryhmät. Suomen hallitus on päättänyt rajuista ja jämäköistä rajoituksista koronaviruksen hidastamiseksi, ja tuemme hallituksen linjaa asiassa.

Emme vielä näe tai osaa ennakoida kaikkia koronaviruksen aiheuttamia vaikutuksia. On selvää, että yhteiskunnan kriittiset toiminnot ja huoltovarmuus pitää nyt turvata. Kemianteollisuus ja sen lähialat sekä niihin liittyvä logistiikka, kuuluvat valtioneuvoston listaamiin yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiin aloihin. On kriittistä, että lääkkeitä, sairaalakaasuja, desinfiointiaineita, liikennepolttoaineita, puhdasta vettä ja lukuisia muita kemianteollisuuden tuottamia tuotteita on saatavilla, jotta yhteiskunta voi toimia. Kaikkien jäsenyritystemme tahto ja tavoite on pitää tuotanto ja toimitukset pyörimässä, ja siten auttaa suomalaista yhteiskuntaa selviytymään poikkeusoloista. Samaan aikaan on valtiontalouden tasapainon kannalta tärkeää pitää vientiteollisuus toimivana, jotta saamme tarvitsemiamme vientituloja.

Huoli logistiikan toimivuudesta ja akuutista kassakriisistä

Yritysten huolet liittyivät ensimmäisenä ja koko ajan kasvavassa määrin komponenttien, materiaalien ja raaka-aineiden saatavuuteen. Rajojen sulkeutuessa on herännyt huoli myös siitä, saadaanko tuotteet toimitettua asiakkaille. Rahdin ja tavaraliikenteen toimivuuden turvaaminen on keskeinen tavoite valtion toimille. Poikkeuksellinen tilanne on monessa tapauksessa heikentänyt yritysten toimintaedellytyksiä, ja erityisesti pienet yritykset voivat joutua likviditeettikriisiin ja maksuvalmiusongelmiin.

Yksikään elinkelpoinen yritys ei saa joutua konkurssiin näiden tilapäisten ongelmien takia. Siksi tarvitaan joustoja maksuajoissa ja lainan lyhennyksissä, joihin monet pankit ovat jo lähteneet, mutta myös valtion rahoitusta konkreettisen käyttöpääoman muodossa. Tähän valtio on vastannut 5 miljardin tukipaketilla, joka jakautuu moniin eri toimiin. Valtion toimet ovat juuri oikeansuuntaiset ja niiden riittävyyttä tulee arvioida tilannekuvan tarkentuessa. Ripeys ja joustavuus ovat nyt kriittisen tärkeitä kaikkien tukipaketin eri osia toteuttavien toimijoiden toiminnassa.

Kriittisten alojen henkilöstön työssäkäynnin turvaaminen on tärkeää, ja siksi hallitus on linjannut, että tältä osin on tarvittaessa päivähoitoa ja 1.-3. luokkalaisten lähiopetusta tarjolla. Yritykset ovat tehneet järjestelyjä tartuntariskien minimoimiseksi ja rajoittamiseksi, esim. kuinka monta henkilöä voi oleskella samassa tilassa. Perustelluissa tapauksissa, rajoitetusti ja turvallisesti, tulisi kuitenkin sallia vierailijat yrityksissä. Nyt esimerkiksi asentajilla ja huoltomiehillä on vaikeuksia päästä asiakkaille toimittamaan myytyjä laitteita tai tilattuja huoltoja. Tapauksissa, joissa yrityksen toiminta merkittävästi rajoittuu tai jopa keskeytyy, tulee löytää keinoja yrityksen kustannusten vähentämiseksi. EK:n tuoreen kyselyn mukaan 40 % yrityksistä pitää lomautuksia tai jopa irtisanomisia todennäköisinä.

Kemianteollisuus on jäsentensä apuna

Kemianteollisuus ry auttaa ja neuvoo jäsenyrityksiä kaikin keinoin eri tilanteissa: olemme koonneet jatkuvasti päivittyvän koronaohjeen jäsenyrityksille, pidämme tarpeellisen määrän webinaareja ja neuvomme erityiskysymyksissä yrityksiä ihan yksitellen. Kemianteollisuus ry kokoaa tilannekuvaa jäsenyrityksistä, sekä välittää tietoa ja vaikuttaa EK:n kautta ja suoraan maan hallitukseen ja muuhun valtionhallintoon. Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot ovat ajallisesti rajallisia ja tahdomme vahvasti auttaa kaikki yritykset näiden vaikeuksien yli.

Suomi on historiansa aikana voittanut monenlaisia vaikeuksia ja olen vakuuttunut, että pystymme voittamaan myös nämä hankaluudet. Onnistuminen edellyttää yhteen hiileen puhaltamista, ”Talvisodan henkeä”, sekä poikkeuksellisen tiivistä ja laajaa yhteistyötä yhteiskunnan kaikkien toimijoiden kesken. Kemianteollisuus on vahvasti sitoutunut tähän ponnistukseen ja kannamme kortemme kekoon tämän kriisin taltuttamiseksi.

Mika Aalto

Toimitusjohtaja, Kemianteollisuus ry