Hyppää sisältöön

Miika Valtonen: Kesäkatalyytin loppuraportti

Kesäni Kemianteollisuus ry:n kesäkatalyyttina lähenee loppuaan ja on aika hyvästellä sekä Kemianteollisuus ry että Kemianteollisuus ry:n mahtava ja asiantunteva henkilökunta. Kesäni Kemianteollisuus ry:ssä on ollut erittäin mielenkiintoinen, opettavainen sekä uusia ajatuksia ja oivalluksia herättävä.

Olen päässyt näinkin lyhyessä ajassa tutustumaan monipuolisesti Kemianteollisuus ry:hyn ja sen asiantuntijoiden tekemään pitkäjänteiseen ja vaikuttavaan työhön suomalaisen kemianteollisuuden toimintaympäristön edistämiseksi ja alan tunnettuuden kasvattamiseksi. Olen myös erilaisten projektien ja selvitysten kautta, päässyt antamaan oman työpanokseni asiantuntijoidemme ja asiantuntijatiimiemme sekä koko organisaatiomme tekemän tärkeän työn edistämiseksi.

Olen päässyt tekemieni monipuolisten projektien myötä tutustumaan muun muassa kemianteollisuuden Responsible Care – vastuullisuusohjelmaan, Kemianteollisuus ry:n työehtosopimustoimintaan ja toimialan sekä Kemianteollisuus ry:n asiantuntijoiden tekemään pitkäjänteiseen vetovoimatyöhön. Koen, että toimialan ja Kemianteollisuus ry:n asiantuntijoiden tekemä työ alan vetovoiman lisäämiseksi ja uusien huippuosaajien saamiseksi alalle on nyt ja myös tulevaisuudessa erityisen tärkeää alan yritysten toimintaedellytysten kannalta. Tämä on tärkeää, sillä ilman osaavaa, motivoitunutta ja omaan työhönsä sitoutunutta työvoimaa alan yritysten mahdollisuudet kasvattaa omaa tuotantoaan ja kehittää kilpailukykyään heikkenevät. Samoin oman osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen sitoutuneet työntekijät, toimihenkilöt ja johtajat ovat avainasemassa toimialan itselleen asettamien hiilineutraalisuus tavoitteiden saavuttamisessa.

Yhtenä keskeisenä asiana kuluneen kesän aikana opin kemianteollisuuden yhteiskunnallisesta merkittävyydestä ja vaikuttavuudesta. Toimiala esimerkiksi sekä suorien että välillisten työllisyysvaikutusten kautta tarjoaa monelle suomalaiselle toimeentulon ja työtä. Kemianteollisuuden yritykset toimivat myös merkittävinä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja julkisen talouden rahoittajina maksamiensa verojen kautta. Voidaan myös todella sanoa, että kemia on osa hyvää elämää ja arkea. Kemia ja kemianteollisuuden tuotteet ovat näkyvä ja tärkeä osa meidän jokaisen elämäämme, aina henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisesta eri polttoaineita hyödyntäviin kulkuvälineisiin.

Kemianteollisuuden tuotteet ja innovaatiot ovat olleet ja ovat myös jatkossakin keskeisessä asemassa esimerkiksi erilaisten virusten ja bakteerien vastaisessa taistelussa, joista käytännön ajankohtaisina esimerkkeinä voidaan mainita koronavirusrokotteet. Kemianteollisuus on myös keskeisessä asemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja kestävän tulevaisuuden edellytysten rakentamisessa esimerkiksi kestävällä tavalla valmistettujen kuluttajatuotteiden kautta.

Lopuksi haluan kiittää Kemianteollisuus ry:tä ja koko organisaation henkilöstöä tästä mahtavasta ja ainutkertaisesta mahdollisuudesta tutustua kesäkatalyytin tehtävien kautta suomalaiseen kemianteollisuuteen ja alan yrityksiin.

Miika Valtonen

Kesäkatalyytti 2021