Hyppää sisältöön

Miika Valtonen: Kemianteollisuus vastuullisuustyön edelläkävijänä

Olen kuluneen kesän aikana oppinut kemianteollisuuden ja kemianteollisuuden yritysten tekemästä vastuullisuustyöstä ja toimialan omaehtoisesta tavoitteesta kohti hiilineutraalia kemianteollisuutta vuonna 2045. Pääsin erään projektini myötä tutustumaan ja perehtymään kemianteollisuuden omaan vastuullisuusohjelmaan, jota Responsible Care – ohjelmaksi kutsutaan.

En ollut aikaisemmin kuullutkaan Responsible Care -ohjelmasta, joten tietoni ohjelman sisällöistä, tavoitteista ja tarkoituksesta olivat vähäiset. Nopeasti sen jälkeen, kun tutustuin ohjelmaan, sen sisältöihin, tavoitteisiin ja saavutuksiin, ymmärsin, että kyseessä on ainutlaatuinen ja omaa aikaansa edellä ollut ja vieläkin oleva yritysten omaehtoinen vastuullisuusohjelma.

Lyhyesti ohjelman historiasta ja sen sisällöistä. Responsible Care -ohjelma on saanut alkunsa jo vuonna 1985 Kanadassa, josta se levisi yli 70 maahan, mukaan lukien Suomi. Suomessa ohjelma on ollut olemassa vuodesta 1992. Responsible Care – ohjelma on kemianteollisuuden kestävää kehitystä ja sen tavoitteita tukeva ohjelma, jonka allekirjoittaneet kemianteollisuuden yritykset sitoutuvat muun muassa oman toimintansa jatkuvaan kehittämiseen, yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa (esim. viranomaiset, yhteisöt ja asiakkaat) sekä vuosittaiseen raportointiin.

Ohjelmaan sitoutuneet yritykset raportoivat vuosittain laaja-alaisesti ja monipuolisesti omasta toiminnastaan, kuten esimerkiksi sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvistä tiedoista, joista käytännön esimerkkinä voidaan mainita työ- ja prosessiturvallisuutta koskevat tiedot (esim. vuosittaisten työtapaturmien määrä). Ohjelmaan sitoutuneet yritykset raportoivat myös erilaisia yritystoiminnan ekologista ja ympäristöllistä vastuullisuutta kuvaavia tietoja, kuten esimerkiksi yrityksen tuotantoyksilöiden päästöjä veteen ja ilmaan (esim. hiilidioksidipäästöt) sekä energiankulutusta ja raaka-aineiden kulutusta.

Keskeistä ohjelmassa on mielestäni ohjelmaan sitoutuneiden yritysten vuosittain raportoimien tietojen perusteella muodostettavat indikaattorit ja näiden indikaattoreiden tiedon seuranta, jolloin voimme havaita kehityksen esimerkiksi toimialan kasvihuonekaasupäästöjen vähentymisessä tai energiatehokkuuden kasvamisessa. Mielestäni ohjelmassa kaikista keskeisintä on myös se, että kemianteollisuuden Responsible Care – ohjelma perustuu täysin ohjelmaan sitoutuneiden yritysten omaehtoiseen ja pitkäjänteiseen työhön oman toimintansa vastuullisuuden kehittämiseksi.

Responsible Care – ohjelmaa voidaan perustellusti pitää edistyksellisenä ja ainutlaatuisena toimialan vastuullisuusohjelmana, sillä se perustuu täysin ohjelmaan sitoutuneiden toimialan yritysten omaehtoisteen ja vapaaehtoiseen vastuullisuustyöhön, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on hiilineutraali kemianteollisuus vuonna 2045.

Miika Valtonen

Kesäkatalyytti 2021