Hyppää sisältöön

Metsäteollisuus ja Kemianteollisuus: Biotalous nostettava hallitusohjelmaan

Suomen talous nojaa vahvasti biotalouteen ja vientiin. Tulevan hallituksen tulee käynnistää poikkihallinnollinen biotalousohjelma, joka vahvistaa Suomen biotalouden kestävää kasvua. Biotalous on yhteiskunnan läpileikkaava teema, joka vaatii päättäjiltä laaja-alaista tahtotilaa biotalouden edistämiseksi niin kansallisesti kuin EU-tasolla.

Metsien kestävä kasvatus ja jalostaminen tuotteiksi ovat suomalaisen biotalouden ydintä. Suomessa erityisesti talousmetsien kestävien hakkuumahdollisuuksien lisääminen ja puun saatavuuden parantaminen ovat avainasemassa, kun uusiutumattomille raaka-aineille ja fossiilisille polttoaineille haetaan korvaajia.

Metsien lisäksi muun muassa maatalouden biomassoilla ja erilaisilla jäteperäisillä raaka-aineilla on tärkeä merkitys biotalouden kehittämisessä. Monet kemianteollisuuden kasvualueet, kuten uusiutuvat biopolttoaineet, biopohjaiset kemikaalit, vesikemia ja teolliset entsyymit ovat osa biotaloutta.

Metsäteollisuus ja Kemianteollisuus pitävät tärkeänä, että olemassa olevan teollisuuden toimintaympäristö on vakaa ja ennakoitava, jotta on mahdollista investoida ja kehittää uusia teknologioita ja tuotteita. Esimerkiksi Metsä Groupin Äänekosken 1,2 miljardin biotuotetehdasinvestoinnissa valtio edisti omilla toimillaan investointipäätöksen vahvistumista.

Hallituksen on pidättäydyttävä asettamasta teollisuudelle ylimääräisiä kustannuksia ja edistettävä toimitusvarman, vähäpäästöisen ja hinnaltaan kilpailukykyisen energian saatavuutta. Kun biotaloutta koskevaa sääntelyä luodaan ja toimeenpannaan EU:ssa, on hallituksen toimittava aktiivisesti kansallisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Hallituksen on myös vaikutettava bio- ja kiertotalouteen liittyvän osaamisen kehittämiseen ja alan opintojen aloituspaikkojen turvaamiseen kaikilla koulutusasteilla.

Tarvitaan konkreettisia toimia, jotta biotalous tuottaa taloudellista kasvua ja luo uusia työpaikkoja.

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry, toimitusjohtaja Timo Leppä, puh. (09) 1728 4310 ja 050 301 6800
Metsäteollisuus ry, toimitusjohtaja Timo Jaatinen, puh. (09) 132 6600 

Biotaloudella vahvistetaan Suomen taloutta ja luodaan hyvinvointia. 

Suomalainen metsäteollisuus on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia. Kemianteollisuuden monet kasvualueet, kuten biopohjaiset polttoaineet ja muut jalosteet, vesikemia ja teolliset entsyymit ovat osa biotaloutta.

Kiertotalous ja kemianteollisuus