Hyppää sisältöön

Merja Vuori: Turvallisuutta kehitetään tehokkaimmin yhteistyöllä

Kemianteollisuudessa kestävä ja turvallinen tuotanto on toiminnan perusedellytys. Omaehtoinen kehitystyö on alalla jatkuvaa. Perustana on toimiva lainsäädäntö ja kiinteä yhteistyö viranomaisten kanssa. Turvallisuustyön kehittäminen on kaikkien yhteinen tavoite.

Kemianteollisuuden yritykset ovat tehneet omaehtoista turvallisuustyötä jo pitkään. Vastuullisuusohjelma Responsible Caressä saavutetut tulokset ovat vakuuttavia. Muiden muassa työtapaturmat ovat vähentyneet murto-osaan. Tulokset on saavutettu vahvalla yhteistyöllä yritysten sisällä ja yritysten kesken. Myös yhteistyö palkansaajajärjestöjen kanssa on kantavana voimana. Ja työ jatkuu.

Tuotannon turvallisuutta säätelee vaativa euroopanlaajuinen lainsäädäntö. Uusimpana muutoksena otetaan velvoitteiden määrittelyssä käyttöön uusi kansainvälinen kemikaalien luokitusjärjestelmä. Myös tiedotus ympäröivälle yhteisölle tuotantolaitosten turvallisuustoimenpiteistä ja toiminnasta mahdollisissa vaaratilanteissa laajenee.

Turvallisuutta kehitetään samoin yhteistyössä yritysten, viranomaisten ja pelastuslaitosten kesken. Tässä avainasemassa on ennakoiva turvallisuustyö ja asiantunteva valvonta. Mahdollisia vaaratilanteita varten laaditaan kiinteässä yhteistyössä suunnitelmat, joiden toimivuutta harjoitellaan säännöllisesti. Ja viestintä ympäröivän yhteisön kanssa toimii.

Ennakoivaa turvallisuustyötä parhaimmillaan on myös viisas kaavoitus. Uusien kohteiden tuominen toimivien tuotantolaitosten vaikutusalueelle ei ole kenenkään etu ja voi johtaa turvallisuustyön kannalta haastaviin tilanteisiin.

Kemianteollisuudessa yhteistyö on vahva tapa toimia ja uskomme sen voimaan. Kutsummekin nyt kaikki turvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneet toimijat kehittämään tuotannon turvallisuutta. Uusia näkökulmia, ratkaisuja ja työkaluja tarvitaan.

Merja Vuori

Kirjoittaja työskentelee vanhempana asiantuntijana Kemianteollisuus ry:ssä. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat mm. ympäristönsuojelulainsäädäntö, tuotannon turvallisuus ja vastuullisuusohjelma Responsible Care.