Hyppää sisältöön

Matka jatkuu

Kemianteollisuudessa työehtosopimusneuvottelukierros aloitettiin syksyllä 2022 ja viimeinen 19. sopimus saatiin solmittua toukokuussa 2023. Piti kirjoittaa analyysi kierroksesta sen päätyttyä, mutta päätinkin ottaa tuumaustauon. Väliin osui myös uuden hallituksen nimitys ja hallitusohjelma sekä hyvin ansaittu kesäloma.

Pienen tauon jälkeen ensimmäinen ajatus tästä kaikesta on: vaiherikas työmarkkinakierros, jossa olosuhteisiin nähden löydettiin kohtuulliset ratkaisut. Työtaistelut ja niihin liittynyt suunnitelmallisuus, jonka aisti jo syksyllä 2022, henki vanhaa työmarkkinakulttuuria, josta olisi toivonut, että olisi menty jo eteenpäin. Kemianteollisuuden neuvotteluosapuolten ymmärrys kemianteollisuuden heikentyneitä talousnäkymiä kohtaan neuvotteluiden loppumetreillä puolestaan oli merkki siitä, että luvuista ja talousnäkymistä pitää yhdessä keskustella. Keskustelut kantavat pitkälle.

Vaiherikas tulee olemaan todennäköisesti tuleva syksykin. Tästä huolimatta suomalaisen yhteiskunnan elinehto on, että yritykset pärjäävät ja ihmisillä on töitä. Olisi toivottavaa, että yhteisiä, tätä tukevia tavoitteita Suomen eteenpäin menemiseksi löytyy puoluekannasta riippumatta. Terve julkinen talous tukee tätä toimintaympäristöä.

Työrauhakysymykset ja paikallinen sopiminen tulevat olemaan syksyn kärkiteemoja työelämäkysymysten osalta. Valuvikaisen työrauhalainsäädännön uudistus on enemmän kuin tervetullut. Laittomia lakkoja ei pitäisi olla, jos työehtosopimusten perusideaa pitäisi uskoa siitä, että sopimuksilla ostetaan työrauha. Vuodesta toiseen näitä työrauhahäiriöitä kuitenkin on. Sakot laittomista lakoista ovat tällä hetkellä minimaalisia. Tukityötaisteluiden aiheuttamista kohtuuttomista vahingoista riitojen ulkopuoliselle löytyy puolestaan lukuisia esimerkkejä vuosien varrelta.

Lisättäessä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia hallitusohjelman kirjausten mukaisesti, herää kysymys, mihin ovat valtakunnalliset työehtosopimukset unohtuneet. Ei ole mitään syytä olla kasvattamatta sopimisen mahdollisuuksia myös siellä.

Paikallisen sopimisen osalta matka jatkuu joka tapauksessa kemianteollisuudessa. Neuvotteluosapuolet kemianteollisuudessa jatkavat yhdessä pitkään tehtyä työtä paikallisen sopimisen eteenpäin puskemiseksi, sopimusten syntymiseksi silloin, kun niihin nähdään tarvetta sekä työpaikkojen neuvottelukulttuurin parantamiseksi. Sopimiseen suhtaudutaan yhdessä positiivisesti ja positiivinen asenne on välittynyt alan työpaikoille.

Kemianteollisuus jatkaa uudistumista työmarkkina-asioissa. Ei tuudittauduta siihen, että vanhat rakenteet kestävät ajasta ikuisuuteen. Haasteisiin vastaaminen voi tapahtua myös yhdessä ja tähän pitää löytyä työehtosopimusneuvotteluosapuolilta rohkeutta. Kemianteollisuudessa liittojen yhdessä tekemistä ei katsota millään muotoa vanhakantaiseksi, päinvastoin. Hyvä liittojen yhteistyö helpottaa useimmiten myös työpaikkojen arjen kysymysten tukemisessa.

Paljon odotamme Kemianteollisuuden oppisopimusmalleilta. Ensimmäinen rakennettiin yhdessä Teollisuusliiton kanssa syksyllä 2022. Pilottiyrityksissä nuoret aloittavat mallin mukaisesti viimeistään tänä syksynä. Tänä syksynä syntyy myös uusi oppisopimusmalli laboranteille yhdessä Ammattiliitto Pron kanssa. Lisäksi liitot, mukaan lukien myös Ylempien toimihenkilöiden YTN, polkaisevat käyntiin syksyllä hankkeen, jolla tähdätään toimialan eri-ikäisten työntekijöiden kunnossa pysymiseen koko työuran ajan. Tämän toimialan yrityksetkin ovat nostaneet yhdeksi sopimuskauden prioriteetiksi.

Lopuksi, Ukrainan sota on jatkunut kohta 1,5 vuotta. Sotilaita, naisia ja lapsia kuolee maassa päivittäin. Olisi toivottavaa, että meillä Suomessa pistettäisiin asiat julkisessakin keskustelussa viimeistään syksyn tullen oikeaan perspektiiviin.