Hyppää sisältöön

Materiaalivirtanäkökulma mukaan biotaloutta ohjaavaan lainsäädäntöön

Lainsäädäntötoimilla ei tulisi vaikeuttaa kilpailukykyisen biotalouden syntymistä tai toimintaa. Näin voi käydä, jos jo käytössä olevia raaka-aineita ohjataan lainsäädännön keinoin pois nykyisistä käyttötarkoituksistaan.

”Biomassojen käyttöä ohjaavien poliittisten päätösten ja tukien pitäisi perustua todellisiin kestävyysnäkökulmiin ja tukea markkinaehtoisen biotalouden syntymistä Suomessa”, sanoo Kemianteollisuus ry:n osastopäällikkö Sami Nikander.

”Vakiintuneessa käytössä olevia biopohjaisia raaka-aineita, kuten raakamäntyöljyä, ei tulisi ohjata lainsäädännön avulla niiden alkuperäisestä käyttötarkoituksesta toiseen. Nyt suunniteltu lainsäädännöllinen ohjaus asettaisi eri käyttötarkoitukset eriarvoiseen asemaan. Valinta siitä, mihin käyttötarkoitukseen raaka-aine ohjautuu, tulee jättää markkinoiden päätettäväksi.”

”Lainsäädännön keinoin tulisi tukea vain sellaisten tähde- ja jäteraaka-aineiden hyödyntämistä, joilla ei vielä ole laaja-alaista kaupallista käyttöä. Näitä ovat esimerkiksi levä-, mikrobi- ja lignoselluloosapohjaiset massat.”

Käytännössä tämä vaatii parhaillaan EU-valmisteilla olevan ns. ILUC-ehdotuksen sisältämän laskentaohjeistuksen uudelleen arviointia siten, että lainsäädäntö tukee aidosti markkinaehtoisen biotalouden syntymistä EU:n sisämarkkinoille.