Hyppää sisältöön

Materiaalitehokkuuden ytimessä on kemia

Luonnonvarojen kulutus on hurjassa kasvussa. Arvioiden mukaan tuplaamme luonnonvarojen käytön vuoteen 2030 mennessä vuoden 2000 tasosta. Niukkuus tekee materiaaleista ja luonnonvaroista entistäkin arvokkaita eli kalliimpia. Kemialla on ratkaisijan rooli etsittäessä keinoja materiaalitehokkuuteen.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön pitkään valmistelema ehdotus kansalliseksi materiaalitehokkuusohjelmaksi esiteltiin lanseeraustilaisuudessa 7.3.2014.  Ohjelmaan voi tutustua täällä

Esityksen nimi Kestävää kasvua materiaalitehokkuudella tiivistää, mistä ohjelmassa on kyse. Siinä pyritään yhdistämään talouskasvu luonnonvarojen viisaaseen käyttöön ympäristön kannalta kestävillä tavoilla.

Materiaalitehokkuus on luonnonvarojen säästeliästä käyttöä toimijan tasolla, tehokasta sivuvirtojen hallintaa, jätteen määrän vähentämistä ja materiaalin kierrätystä elinkaaren eri vaiheissa. Meille kemianteollisuudessa materiaalitehokkuus ei ole erillinen projekti, vaan osa kokonaisvaltaista ja jokapäiväistä Responsible Care –työtä.

Materiaalitehokkuuskatselmuksista kannustavia työkaluja

Haluamme kuitenkin olla jatkuvasti parempia. Motiva Oy:n kanssa olemme pitkään tehneet yhteistyötä energiatehokkuuden edistämiseksi, vieläpä hyvillä tuloksilla. Olemme myös ensimmäinen toimiala, joka on kehittänyt yritystemme työkaluksi toimialakohtaista mallia materiaalitehokkuuden tarkasteluun. Kaksivuotisen kehitysprojektimme tulokset julkistettiin huhtikuun Responsible Care –seminaarissa. Materiaalikatselmukset ja indikaattorit ovat keskeisessä roolissa meidänkin lähestymiskulmassamme materiaalitehokkuuteen. Huomioimme siis ilolla, että materiaalitehokkuuskatselmukset on nostettu ohjelmassa käytännön työkaluiksi, joiden käyttöön luodaan kannustimia. Nyt niille vain pikaisesti saatava kannustimien osalta sama status kuin jo vakiintuneille energiatehokkuuskatselmuksille. Lisäksi energia- ja materiaalitehokkuutta tulee tarkastella yhtenä kokonaisuutena, tämä tuli selvästi esille myös kehitysprojektissamme.

Sen lisäksi, että viilaamme omia tuotannollisia prosessejamme entistä resurssitehokkaammiksi, nyt lanseerattava ohjelma sisältää mahdollisuuden uuden liiketoiminnan kehittämiselle. Ohjelma nostaa keskiöön sivuvirtojen hyödyntämisen ja tunnustaa tarpeen lupalainsäädännön kehittämisessä. Hyvä näin, sillä täällä piilevät suurimmat uuden liiketoiminnan esteet.

Kaikki tehot irti kemiasta 

Kemianteollisuudelle on pitkät perinteet sivuvirtojen hyödyntämisessä, mutta lainsäädäntö laahaa kehityksen jäljessä. Meillä on jo nyt tarjota ratkaisuja esimerkiksi ravinteiden kierrätykseen, materiaalien ja aineiden kierrätykseen ja korkean lisäarvon jatkojalostukseen. Lainsääsäädännön ja lupabyrokratian sudenkuoppien täyttämisellä voidaan saada näistä kemian innovaatioista kaikki tehot irti.

Suomella on kaikki mahdollisuudet nousta materiaalitehokkuudessa koko maailman veturiksi. Pelkät luonnonvarat eivät kuitenkaan riitä. Niitä on hyödynnettävä viisaasti, nykyaikaisilla teknologioilla, sivuvirrat hyödyntäen, koko elinkaari huomioiden. Miten? Kemialla. 

Sami Nikander

Osastopäällikkö, Kemianteollisuus ry