Hyppää sisältöön

Maija Pohjakallio Kemianteollisuus ry:n biotalous- ja cleantech-asioista vastaavaksi asiamieheksi

Tekniikan tohtori Maija Pohjakallio on nimitetty 5.5.2014 alkaen Kemianteollisuus ry:n asiamieheksi vastuualueenaan biotalous, cleantech ja ympäristökysymykset. Maijan toimenkuvaan kuuluvat myös kierrätykseen, kestävyyskriteereihin ja innovaatioihin liittyvät asiat.

Maija Pohjakallio on työskennellyt yrityksensä kautta Kemianteollisuuden biotalousasiantuntijana vuodesta 2013.

Kemianteollisuus on biotalouden mahdollistaja. Suomella on Euroopan suurimmat ja maailman neljänneksi suurimmat biomassojen varannot ja niiden hyödyntämiseen liittyvää huippuosaamista kemiassa ja bioteknologiassa. Kemianteollisuuden mielestä biotaloutta kehitetään Suomessa tehokkaimmin laaja-alaisella, toimialat ylittävällä yhteistyöllä.

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry

Juha Pyötsiä, johtaja, Ympäristö, terveys, turvallisuus, GSM 050 555 6333, juha.pyotsia@kemianteollisuus.fi

Maija Pohjakallio, GSM 050 595 6891, maija.pohjakallio@kemianteollisuus.fi

Twitter: @kemianteollisuu

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus Suomen teollisuustuotannosta ja teollisuuden tavaraviennistä on noin neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa noin 35 000 henkilöä.

Kemia – osa hyvää elämää