Hyppää sisältöön

Maija Pohjakallio: Kemialla kiertotaloudesta myös kasvua kansantalouteen

Kierrolla kärkeen 2016−2025 eli Sitran johdolla laadittu Suomen kansallinen tiekartta kiertotalouteen julkaistiin 21.9.2016. Jos kiertotaloudesta halutaan kestävää kasvua kansantalouteen, on panostettava vientiteollisuuden toimintaympäristön kehittämiseen.

Sitran tiekartalla halutaan haastaa koko suomalainen yhteiskunta muutokseen ja riskinottoon – toisaalta pienin, nopein kokeiluin, toisaalta pitkän tähtäimen muutospolitiikalla. Keskiöön nostetaan 1) kestävä ruokajärjestelmä, 2) metsäperäiset kierrot, 3) tekniset kierrot, 4) liikkuminen ja logistiikka sekä näitä painopistealueita läpileikkaavat yhteiset toimenpiteet. Tiekartan sisältöä seurataan, kehitetään ja päivitetään matkan varrella.

Tavoitteena on muodostaa kiertotaloudesta Suomelle kestävän kasvun, investointien ja viennin moottori.

Kyseessä on hyvä alku yhteisen tahtotilan ja suunnan luomiseksi. On muistettava, että monet yritykset ovat kiertotaloudessa jo pitkällä, ja myös näiden edelläkävijöiden tai ehkä jopa etenkin heidän tulisi hyötyä tiekartan toimenpiteistä.

Uutta analytiikkaa, jalostusmenetelmiä ja materiaaliteknologiaa
Jos kiertotaloudesta halutaan nimenomaan kasvua kansantalouteen, on panostettava vientiteollisuuden toimintaympäristön kehittämiseen.

Esimerkiksi painopistealueille yhteisten toimenpiteiden joukkoon olisi hyvä nostaa teknologiakehitys riittävän laajasta tulokulmasta: digitalisaation lisäksi tarvitaan paljon muutakin, mm. uutta analytiikkaa, jalostusmenetelmiä ja materiaaliteknologiaa, jotta kiertotalous saadaan vauhtiin ja uusia tuotteita ja palveluja vientimarkkinoille.

Molekyylitason high tech ja silloittajan taidot
Sitran tiekartta onnistuneesti tunnistaa, että muutos vaatii yhteistyötä yli sektori- ja toimialarajojen. Tähän voisi vielä lisätä, että yhteiseen työhön jokainen ala tuo mukaan omat vahvuutensa.

Kemian vahvuuksia ovat muun muassa i) molekyylitason osaaminen, joka mahdollistaa niin neitseellisen kuin jäteperäisen raaka-aineen kestävän ja älykkään, paljon lisäarvoa tuottavan hyödyntämisen sekä ii) silloittajan taidot: jo tällä hetkellä kemianteollisuus on kytkeytynyt kaikkiin muihin toimialoihin tuottaen niille materiaaleja ja ratkaisuja.

 

 

Lisätietoja

Kierrolla kärkeen, Sitran kansallinen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025
https://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksiä-sarja/Selvityksia117.pdf

Kiertotalous ja kemianteollisuus
http://www.kemianteollisuus.fi/fi/tietoa-alasta/biotalous/kiertotalous-ja-kemianteollisuus/

Kemianteollisuuden kierto- ja biotalouslinjaukset
http://www.kemianteollisuus.fi/fi/tietoa-alasta/biotalous/kemianteollisuuden-biotalouslinjaukset-2/

Maija Pohjakallio

Tekniikan tohtori, Kemianteollisuus ry:n johtava asiantuntija, jonka toimenkuvan painopisteenä on bio- ja kiertotalous.