Hyppää sisältöön

Maija Pohjakallio: EU:n kierrätystavoitteet nousevat – laskentaperiaatteita kehitettävä

Euroopan parlamentti hyväksyi 14.3. oman kantansa kiertotalouspakettiin liittyvään jätelainsäädännön päivitykseen. Kemianteollisuus kannattaa kiertotalouden kehittämistä ja katsoo, että päivitysehdotuksessa on lukuisia hyviä kirjauksia. Painopiste on kuitenkin edelleen liikaa kierrätyksen ohjaamisessa. Kokonaisvaltainen ote puuttuu.

Parlamentin esityksessä fokuksessa on kierrätystavoitteiden asettaminen. Vuoteen 2030 mennessä EU-maat velvoitetaan mm. kierrättämään 70 % yhdyskuntajätteestä. Tämä on korkea tavoite, sillä vuonna 2014 yhdyskuntajätteestä kierrätettiin EU:ssa 44 %. Pakkausmateriaalien, kuten paperin ja kartongin, muovin, lasin, metallin ja puun osalta uusi kierrätystavoite on 80 % (2030 mennessä). Samalla kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää rajoitettaisiin 5 %: iin.

Tavoitteiden asettaminen on tärkeää, mutta yksittäisten kierrätysprosenttien viilaaminen voi myös johtaa siihen, että optimoidaan osia kokonaisuuden sijaan. Etenkin, kun prosenttilukujen laskentaperusteissa on mukana yksikertaistuksia, jotka eivät ole linjassa ympäristö- ja taloushyötyjen kanssa.

Yksi hatara peruste on, että kierrätystavoitteeseen voidaan laskea mukaan vain ns. materiaalikäyttöön päätyvä jalostus. Energiakäyttöön menevien tuotteiden valmistusta jätepohjaisista raaka-aineista ei pidetä kierrätyksenä, vaikka jalostusprosessi tuottaisi kuinka suuren lisäarvon ja ympäristöhyödyn tahansa. Jos esimerkiksi jäterasvat jalostetaan uusiutuvaksi polttoaineeksi autojen tai lentokoneiden käyttöön, sitä ei lasketa kierrätykseksi. Mutta jos jäterasvat kompostoidaan, se on kierrätystä. Tällä logiikalla pitäisi ensi jouluna kinkkutempun sijasta järjestää kinkkujen jäterasvojen kompostointitempaus.

Kemianteollisuuden kanta on, että kiertotalouden pelisääntöjen tulisi perustua elinkaariajatteluun. Karkea jako energia- ja materiaalikäyttöön ei toimi kierrätystavoitteen laskusääntönä. Kiertotalouden kehittämisessä painopisteiksi tulisi ottaa korkean teknologian osaaminen ja vienti sekä yhteistyön vahvistaminen. Toivottavasti sääntely mahdollistaa tämän.

EU:n jätelainsäädännön uudistuksessa seuraava vaihe on parlamentin, komission ja neuvoston välinen trilogi-neuvottelu lain lopullisesta muodosta. 

Lue, mitä mieltä olemme bio- ja kiertotaloudesta.

Lisätietoja EU jätelainsäädännön päivityksestä

Maija Pohjakallio

Johtava asiantuntija, Bio- ja kiertotalous