Hyppää sisältöön

Maija Pohjakallio: Biotalouspaneeli on hieno aloite hallinnolta

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeista yksi on biotalous ja puhtaat ratkaisut. Edistääkseen hallinnon, tutkimuksen, elinkeinojen ja kansalaisjärjestöjen vuorovaikutusta tällä alueella työ- ja elinkeinoministeriö asetti 3.11.2015 biotalouden eri toimijoista koostuvan paneelin.

”Tämä on hieno aloite hallinnolta. Yhteistyö ja osaamisten yhdistäminen ovat avainasemassa bio- ja kiertotaloutta kehitettäessä. Odotan paneelityöskentelyltä paljon”, sanoo Kemianteollisuus ry:n edustajaksi paneeliin nimitetty Maija Pohjakallio.

”Kokonaisvaltaisuus ja asioiden välisten yhteyksien hahmottaminen ovat edellytyksiä sille, että pystytään optimoimaan biomassojen käyttö kestävästi ruoan, energian ja erilaisten tuotteiden valmistuksessa.  Tavoitteena tulisi olla älykäs resurssien käyttö ja korkean teknologian tuotteet. Tämä edellyttää paitsi innovaatioita myös hyviä puitteita ja sujuvaa sääntelyä.  Bio- ja kiertotalous viitoittavat tietä kestävämpään kehitykseen ja avaavat suuria taloudellisia mahdollisuuksia. Niihin kannattaa panostaa”, sanoo Pohjakallio. 

Kemianteollisuuden monet kasvualat Suomessa, kuten uusiutuvat biopolttoaineet, biopohjaiset kemikaalit, vesikemia ja teolliset entsyymit ovat osa biotaloutta.

”Molekyylitason osaamisen avulla saadaan raaka-aineille lisää arvoa ja aineet kiertoon. Noin kaksi kolmasosaa koko kemianteollisuuden tuotannosta menee  suoraan tai välillisesti vientiin,” muistuttaa Pohjakallio. 

 

Lisätietoja

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote biotalouspaneelin asettamisesta 

 

Asiamies Maija Pohjakallio, puh. 050 595 6891, maija.pohjakallio (at) kemianteollisuus.fi