Hyppää sisältöön

Maailma tarvitsee biopolttoaineita

Biopolttoaineilla torjutaan ilmastonmuutosta, vastataan kasvavaan energiankulutukseen, kehitetään energian toimitusvarmuutta ja bio- ja kiertotaloutta. Neste on listannut neljä merkittävintä syytä, miksi maailma tarvitsee biopolttoaineita.

Ilmastonmuutoksen torjuminen pakottaa etsimään vähähiilisiä energianlähteitä ja polttoaineita. Biopolttoaineet mahdollistavat liikenteen hiilipäästöjen vähentämisen.

Maapallon väestön ja talouden kasvu johtaa energiankulutuksen huomattavaan lisääntymiseen.  Luonnonvaroja on pystyttävä hyödyntämään tehokkaasti esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöä lisäämällä. 

Energian kysynnän kasvu asettaa haasteita myös toimitusvarmuudelle. Biopolttoaineet parantavat ja turvaavat energiavarmuutta vähentämällä riippuvuutta fossiilisista energialähteistä.

Jätteiden ja tähteiden hyödyntäminen biopolttoaineiden raaka-aineena on esimerkki kiertotaloudesta. 

Lue lisää Nesteen kotisivulla.