Hyppää sisältöön

Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa -verkkokurssin moduuli 2 aukeaa 3.12.

Mitä kemia on nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaisia kysymyksiä siinä tutkitaan ja ratkaistaan? Miten kemian osaamisella voi osallistua globaalien kysymysten ratkaisemiseen? Minkälaisia opiskelu -ja uramahdollisuuksia kemia tarjoaa? Uusi verkkokurssi vastaa muun muassa näihin kysymyksiin.

Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa -verkkokurssin kohderyhmänä ovat lukiolaiset ja muut kiinnostuneet nuoret, opettajat, tulevat opettajat, huoltajat tai muut kiinnostuneet. Kurssi sisältää kaksi 1 opintopisteen moduulia. Moduuli 2 – mahdollisuuksia ja sovelluksia,  aukeaa vaiheittain 3.12.2020, ja siihen voi nyt ilmoittautua. Moduulin 1 eli yleisosan voi aloittaa milloin vain. 

Kurssin tavoitteet:

  • edistää sivistystä: tuoda kiehtova kemia ja sen mahdollisuudet tutuiksi 
  • osoittaa, miten kemia liittyy ja kytkeytyy muihin luonnontieteisiin ja jokaisen arkeen yhteiskunnassa 
  • tutustua esimerkkien kautta kemian tutkijan ja muun kemian asiantuntijan arkeen, kohokohtiin ja mahdollisuuksiin tehdä hyvää tulevaisuutta   
  • tutustua kemian erilaisiin opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksiin 

Kurssi koostuu lyhyistä tietoiskuista, asiantuntijahaastatteluista, videoista, artikkeleista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Kurssilla on mahdollisuus kysyä ja keskustella. Kurssin sisältö on toteutettu yhteistyössä kemian asiantuntijoiden kanssa. 

Kurssin osista tai kokonaisuudesta saa kurssitodistuksen, jota voi käyttää oman lukion kursseissa (lupa siihen pitää kysyä etukäteen lukiossa) ja yliopiston opinnoissa (esim. Helsingin yliopiston kemian osastolla kurssina). 

Kurssin yhteistyötahot ovat Helsingin yliopiston tiedekasvatus (osa LUMA-keskus Suomea): Kemianluokka Gadolin,Helsingin yliopiston Kemian osasto, Helsingin yliopiston Kemian osasto: Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemianteollisuus ry, Suomalaisten Kemistien Seura ja Kemia-lehti.

Lue lisää kurssista ja ilmoittaudu moduuleihin Helsingin yliopiston kotisivulla.