Hyppää sisältöön

Lisää työelämäopintoja luonnontieteiden yliopistokoulutukseen

Luonnontieteiden yliopistotutkinnot antavat nykyisellään hyvän tieteellisen pohjan tutkimustyöhön, mutta työelämässä tarvitaan muutakin. Akateemisten oppisisältöjen ohella opiskelijoiden on voitava opintojensa aikana hankkia työelämässä tarvittavia taitoja ja valmiuksia sekä tietoa työelämästä ja työpaikoista. Luonnontieteilijöiden työllistymisen vaikeuduttua viime vuosina työelämäopintojen merkitys korostuu.

Kemianteollisuuden toimihenkilöistä noin 8 prosentilla on luonnontieteiden alalla suoritettu yliopistotutkinto. Osuus on suhteellisen pieni, mutta alan menestymisen kannalta erittäin tärkeä.

Yritysten uusiutuminen lähtee innovatiivisesta tutkimus- ja kehitystoiminnasta, jossa kemian ja muiden luonnontieteiden osaajia tarvitaan. Laadukas työelämän tarpeita vastaava luonnontieteiden koulutus on siksi kemianteollisuudelle olennainen menestystekijä.

Akateemisten oppisisältöjen lisäksi tutkintoihin tulee sisällyttää työelämäopintoja, monipuolista harjoittelua ja tietoa alan ammattikuvista ja työpaikoista. Työelämätaitojen kehittämiseen ei välttämättä tarvita runsasta kurssitarjontaa, eikä kurssien lisääminen jo nyt varsin laajoihin tutkintoihin olisi edes mahdollista. Yritykset painottavat rekrytoinneissaan mm. esiintymistaitoja, poikkitieteellistä osaamista, projektinhallintaa ja ongelmanratkaisukykyä, joita voidaan kehittää mm. opetusmenetelmiä uudistamalla.

Kemianteollisuus kantaa huolta luonnontieteilijöiden työllisyystilanteen heikentymisestä viime vuosina. Lisäämällä työelämäopintoja tutkintoihin avarretaan luonnontieteilijöiden näkemystä ja tietoutta työllistymismahdollisuuksista. Myös ammatti-identiteetti vahvistuu.

Luonnontieteiden koulutuksen mitoituksen haasteet kasvavat

Kemianteollisuudelle on tärkeää, että koulutuksen korkeasta laadusta pidetään kiinni. Koulutuksen määrällinen tarjonta heijastuu myös laatuun. Olemme on jo pitkään korostaneet työvoimatarpeiden ennakoinnin merkitystä koulutuksen mitoituksen pohjana. Tavoitteena tulee olla alasta aidosti kiinnostuneiden nuorten hakeutuminen alalle sekä opintojen läpäisyasteen nostaminen. Kemian laitos ei saisi olla läpikulkupaikka muihin opintoihin!

Luonnontieteiden koulutuksen aloituspaikkojen tarjontaa koskevat ratkaisut tulevat vaikeutumaan lähivuosina, kun siirrytään uuteen, ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevia suosivaan yhteisvalintajärjestelmään. Uusi tilanne tulee haastamaan yliopistot entistä tiiviimpään vuoropuheluun työelämän kanssa. Kemianteollisuus on valmis tuomaan alan näkemykset koulutuksen laadullisen ja määrällisen kehittämisen tueksi.

Kemianteollisuus ry ja Luonnontieteiden Akateemisten Liitto järjestivät 19.3.2014 keskustelutilaisuuden yliopistojen ja työelämän edustajille luonnontieteiden työelämäopinnoista. Liitot ovat tehneet jo vuodesta 2011 yhteistyötä yliopistokoulutuksen työelämäopintojen lisäämiseksi. Helmikuussa 2014 julkaistiin toisen kerran yhteenveto yliopistojen luonnontieteiden laitosten työelämäopintojen tarjonnasta.

Lisätiedot

Kemianteollisuus ry

Riitta Juvonen, johtaja, Osaaminen ja koulutus

riitta.juvonen(at)kemianteollisuus.fi, puh. 040 515 7107