Hyppää sisältöön

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi VN/32728/2022

Lausunto annettu 15.11.2022 valtiovarainministeriölle (lausuntopalvelu.fi)

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi

Kemianteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi VN/32728/2022.

Kemianteollisuus ry:n mielestä lisäverot eivät ole ratkaisu energiakriisin selättämiseksi. Esitetyillä veroilla ei pystytä laskemaan rajusti noussutta energian markkinahintaa, joten helpotusta tällä esityksellä ei tuoda sähkön käyttäjille. Esitetyn kaltaisien verojen vaarana on päinvastoin siirtymi-nen lopputuotteen hintaan, eli vero voisi pahimmillaan siirtyä käyttäjien maksettavaksi.

Suomen tulisi ottaa maltillinen lähestymistapa komission esityksien toimeenpanossa ja etenkin nyt kun kyse on verotuksesta. Esitysluonnoksessa näyttäisi olevan huomattavasti komission esitystä korkeampia verolinjauksia, mikä ei ole oikea lähtökohta. Ylisuuret verotulkinnat eivät myöskään anna houkuttelevaa signaalia Suomesta investointikohteena.

Verotuksen sijaan valtion tulisi miettiä, kuinka yrityksien olosuhteita voitaisiin muuttaa suotuisammaksi ja energiakustannuksia taltutettua.

Tuomas Tikka
Kemianteollisuus ry