Hyppää sisältöön

Lausunto luonnoksesta TUKES:n maksuasetuksen muutokseksi

Kemianteollisuus ry pitää kemikaali-ilmoitusten maksujen alentamista oikeansuuntaisena ratkaisuna. Yrityksille nettokustannus tulee kuitenkin nousemaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa ehdotuksesta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksuasetukseksi. Ehdotuksessa maksuja korotettaisiin palkka- ja inflaatiokehityksen huomioimiseksi yleisesti 4.3 %. Kemikaali-ilmoitusten maksuja ehdotetaan alennettavaksi 30 % KemiDigi-järjestelmän käyttöönoton vuoksi. Biosideja ja kasvinsuojeluaineita koskevien hyväksyntöjen tiettyjä maksuja ehdotetaan korotettavaksi yli yleisen tason.

Kemianteollisuus ry pitää kemikaali-ilmoitusten maksujen alentamista oikeansuuntaisena ratkaisuna. Yrityksille nettokustannus tulee kuitenkin nousemaan. Digitaaliseen järjestelmään siirtymisen yhteydessä ilmoituksen tekemisen yhteydessä tietojen syöttö on siirtynyt Tukes:lta yrityksille. EU:n harmonisoitu tiedontoimitusjärjestelmä myrkytystietokeskuksille velvoittaa yrityksiä tekemään vastaavan sisältöiset ilmoitukset Euroopan kemikaaliviraston järjestelmään vuoden 2020 alusta, josta aiheutuu edellisen lisäksi uusi työ ja kustannus yrityksille.

Biosidi- ja kasvinsuojeluaineiden ja valmisteiden hyväksyntöjen maksut heijastelevat niitä koskevien säädösten ja kriteeristöjen monipuolistumista. On hyvä, että yritykset voivat ennakoida hyväksynnän kustannuksen maksuasetuksen perusteella.  Maksujen nousu, varsinkin kasvinsuojelutehoaineen uudelleenarvioinnin maksu 20 000 eurosta 144 000 euroon vaikuttaa erittäin suurelta. Uudelleen hyväksymistä hakevan yrityksen pitäisi pystyä hyvällä hakemusasiakirjalla saamaan arviointi huomattavasti alle ehdotettua, noin 1 henkilötyövuotta vastaavaa arviointikustannusta.

Biosidivalmisteita on Suomen markkinoille haettu toistaiseksi huomattavasti vähemmän kuin muihin saman kokoisiin maihin. Vaikka valmistehyväksynnän maksut eivät varmasti ole ainoa syy, tulisi kustannusten kaikkineen pysyä sillä tasolla, että Suomeen on jatkossakin kannattavaa saattaa markkinoille hygienian ja tuotteiden mikrobiologisen turvallisuuden takaavia biosideja.

Ystävällisin terveisin

Kemianteollisuus ry
Sami Nikander
Johtaja, Vastuullisuus