Hyppää sisältöön

Laaja yhteistyö, riittävät resurssit ja vastuullinen toiminta kemikaaliturvallisuuden ytimessä

Suomessa kuluttaja voi luottaa siihen, että käyttöohjeita noudattamalla tuotteiden käyttö on turvallista. Kemikaalien turvallisen käytön varmistamisessa ja kehittämisessä olennaista on sujuva yhteistyö, riittävät resurssit ja vastuullinen toiminta. Kemikaalit arjessamme -tapahtumassa 26.11.2013 keskustellaan arjen kemikaaliturvallisuudesta.

Suomessa on tehty runsaasti tuloksellista työtä, jotta kuluttajat voivat turvallisesti käyttää tuotteita. Viranomaisilla, teollisuudella ja kaupalla on laaja vastuu markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuudesta. Kemikaalien riskiarviointi ei jää kuluttajalle – tuotteiden käyttöohjeiden noudattaminen riittää.  

Koko kemianteollisuuden olemassaolon perusedellytys on vastuullinen toiminta myös kemikaaliturvallisuudessa. Kemianteollisuuden yritykset kantavatkin suuremman vastuun tuotteistaan kuin säädökset edellyttävät, ja kemianteollisuudella on pitkät perinteet omaehtoisessa ja tuloksellisessa turvallisuuden kehittämistyössä.

Kestävän kehityksen vastuullisuusohjelma Responsible Careen on sitoutunut valtaosa suomalaisen kemianteollisuuden yrityksistä. Pesuaineteollisuuden ohjelma Charter edistää alan yritysten kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Verkkopalvelu Cleanright tarjoaa käytännön tietoa tuotteiden turvalliseen ja kestävään käyttöön.

Yrityksillä, viranomaisilla, kaupalla ja työntekijä-, kansalais- ja ympäristöjärjestöillä on yhteisenä tavoitteena tuotteiden turvallinen käyttö.  Tehokkaimmin sitä kehitetään laajalla yhteistyöllä ja takaamalla turvallisuustyöhön riittävät resurssit.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) järjestävät Kemikaalit arjessamme – kansalaisjärjestötapaamisen tiistaina 26.11.2013 Suomen ympäristökeskuksen auditoriossa Helsingissä klo 13–17. Myös Kemianteollisuus on mukana tilaisuudessa.

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry
Johtava asiantuntija Eliisa Irpola, puh. 040 539 2556, eliisa.irpola(at)chemind.fi

Teknokemian Yhdistys ry
Toimitusjohtaja Sari Karjomaa, puh. 050 342 9934, sari.karjomaa(at)teknokemia.fi

Kemikaalit arjessamme -tilaisuus

Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelman tulokset 2012

Teknokemian Yhdistyksen kestävän kehityksen ohjelmat Charter ja CleanRight