Hyppää sisältöön

Kysely: Viidennes kemianteollisuuden yrityksistä käyttää maakaasua – luvituksen sujuvoittamiselle on nyt kova tarve

Kaasutoimitukset Venäjältä katkeavat lauantaiaamuna, Gasum kertoi perjantaina iltapäivällä. Kaasutoimitusten loppumisella Venäjältä on vaikutuksia kemianteollisuuden yrityksille. Kemianteollisuus kysyi jäsenyrityksiltään, millaisia vaikutuksia kaasun saannin pysähtymisellä yrityksille olisi.

Suomessa noin viidennes kemianteollisuuden yrityksistä käyttää maakaasua, pääasiassa energianlähteenä. Suomessa teollisuus käyttää Kaasuyhdistyksen tilastojen mukaan hieman yli 14 terawattituntia maakaasua vuositasolla. Tästä kemianteollisuuden osuus on 7–8 terawattituntia.

Kemianteollisuus ry teki kyselyn jäsenyrityksilleen kaasun käytöstä ja mahdollisen kaasutoimitusten katkeamisen seurauksista 18.–19.5. Tuolloin ei vielä tiedetty varmaksi, katkeaako kaasuntulo Venäjältä ja jos katkeaa, milloin. Kyselyn mukaan maakaasua käyttävät yritykset työllistävät noin 50 prosenttia kemianteollisuuden yritysten työntekijöistä. Maakaasua käytetään suurissa yrityksissä enemmän kuin pienissä yrityksissä. Kyselyssä pienet yritykset raportoivat useammin, että niillä ei ole mahdollista löytää maakaasulle korvaajaa.

Yrityksiltä kysyttiin, millaisia vaikutuksia olisi tuotannolle, jos kaasutoimitukset pysähtyisivät kokonaan. Kyselyn mukaan merkittävät tuotanto-ongelmat vaikuttavat yritysjoukkoon, joka työllistää suoraan noin 6 000 työntekijää ja vaikutuksia olisi yritysjoukkoon, joka työllistää noin 12 000 työntekijää. Kaasutoimitusten katkeaminen vaikuttaisi kaasua käyttävistä kemianteollisuuden yrityksistä noin 72 prosenttiin ja noin 40 prosenttiin merkittävästi. Kemianteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 34 000 työntekijää.

– Yritykset ovat varautuneet kaasunsaannin katkeamiseen esimerkiksi ottamalla käyttöön vaihtoehtoisia polttoaineita ja etsimällä kaasulle vaihtoehtoisia reittejä. Jos kaasua tai vaihtoehtoisia polttoaineita ei ole saatavilla, voivat yritykset joutua ajamaan tuotantoprosessejaan väliaikaisesti alas, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

Venäjän maakaasun katkeamisella ei arvioida viranomaislähteiden mukaan olevan välittömiä vaikutuksia kaasun saatavuuteen teollisuudessa.

Suuremmat vaikutukset tulevat kesän jälkeen, ja tuolloinen tilanne riippuu siitä, kuinka hyvin maakaasua saadaan Balticconnectorin kautta. Tyypillisen talven kaasuntarve on mahdollista kattaa kuitenkin vain LNG-terminaalikapasiteettia lisäämällä. Hintojen ennustetaan joka tapauksessa nousevan.

Perjantaina saatiin hyvä uutinen, kun Suomen kerrottiin vuokraavan LNG-terminaalilaivan kymmeneksi vuodeksi.

– Olemme erittäin kiitollisia valtionjohdolle ripeästä toiminnasta LNG-terminaalilaivan hankinnassa. Se tulee olemaan merkittävä osa kaasunsaannin turvaamista tulevaisuudessa, sanoo Mika Aalto.

Aalto painottaa, että luvitusprosessit ovat nyt ensiarvoisen tärkeää saada nopeiksi ja ennustettaviksi, jotta yritykset pystyvät siirtymään hiilineutraaliuteen tähtääviin teknologioihin ja kiihdyttämään vihreää siirtymää – joilla muun muassa kaasuriippuvuutta korvataan.

– Olisi tärkeää, että lupaprosessit olisivat mahdollisimman tehokkaat ja ennustettavat. Luvitusprosessissa ja korvaavien ratkaisujen käyttöönotossa kuluu normaalioloissa vähintään vuosi. Kaikki tietävät, että nyt ei ole normaalitilanne. On tehtävä kaikki mahdollinen, että luvituksesta ei tule jarruttavaa tekijää etsittäessä uusia, vihreää siirtymää vauhdittavia ja yritysten tilannetta helpottavia ratkaisuja.

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry
Toimitusjohtaja, Mika Aalto, puh. 050 438 9247, mika.aalto@kemianteollisuus.fi
Johtava asiantuntija, Sampo Pehkonen, puh. 040 763 4700, sampo.pehkonen@kemianteollisuus.fi
Viestintäjohtaja Juha Vainio, puh. 040 688 2609, juha.vainio@kemianteollisuus.fi