Hyppää sisältöön

KWH Mirka: Jatkuvasta neuvottelusta hyötyvät kaikki

KWH Mirkassa jatkuva neuvottelukäytäntö on havaittu hyväksi keinoksi parantaa tuotantoprosesseja, lisätä työntekijöiden motivaatiota ja ratkaista arjen haasteita.

Hiomatarvikkeita valmistavassa KWH Mirkassa jouduttiin käymään vuonna 2009 yt-neuvottelut. Vaikeat ajat vahvistivat käsitystä, että työnantajan ja työntekijöiden kannattaa syventää yhteistyötä yrityksen menestymisen eteen.

Yrityksessä on kehitetty järjestelmällisesti niin sanottua jatkuvaa neuvottelukäytäntöä, jonka tavoitteena on edistää yhteistoimintaa työehtosopimuskauden aikana ja nostaa esille erilaisia kehittämiskohteita tuottavuuden ja työllisyyden parantamiseksi.

– Jatkuvan keskustelun keskeinen tavoite on välttää vastakkainasettelua. Haluamme luoda avoimen, turvallisen ja motivoivan työpaikan, jossa tehdään innovatiivisesti ja ennakkoluulottomasti uusia asioita ja tuotteita, KWH Mirkan henkilöstöpäällikkö Mikael Vikström tiivistää.

Keskustelunaiheina kehittämiskohteet

KWH Mirkassa jatkuvan neuvottelun pohjaksi laaditaan vuosittain suunnitelma, jossa hahmotetaan tulevia teemoja ja tavoitteita. Neuvottelut toteutetaan käytännössä niin, että henkilöstöhallinto, tuotantopäälliköt ja luottamushenkilöt tapaavat noin puolentoista kuukauden välein.

– Keskustelemme silloin esimerkiksi ajankohtaisista sopimusasioista. Ne voivat liittyä muun muassa palkankorotuksiin tai työtehtävien vaatimustasoa koskeviin luokituksiin, KWH Mirkan pääluottamusmies Ronny Norrgård sanoo.

Hänen mukaansa esillä on myös niin sanottuja ennalta ehkäiseviä asioita. Nyt yrityksessä haetaan esimerkiksi ratkaisua yövuorojen entistä järkevämpään järjestämiseen.

Moniosaaminen motivoi

Yksi jatkuvan neuvottelukäytännön vakioaiheista on henkilöstön osaamisen järjestelmällinen kehittäminen. Keskeisenä tavoitteena on kouluttaa tuotantoon moniosaajia, jotka taitavat useampia työtehtäviä ja hallitsevat muutakin kuin vain yhden koneen käytön.

Mikael Vikström sanoo, että moniosaaminen näkyy muun muassa tuottavuuden kasvuna. Jos esimerkiksi jollakin tuotantolinjalla on kova kiire, ruuhkaa purkamaan voidaan irrottaa työvoimaa muualta.

Ronny Norrgård huomauttaa, että työtehtävien monipuolinen hallinta lisää motivaatiota ja vähentää urautumisen riskiä. Moniosaamisen kannustimeksi on kehitetty palkkamalli, joka peruspalkan ohella sisältää kaksi osaamislisää.

Keskeneräisistäkin asioista puhuttava

Mikael Vikström korostaa yhteistoiminnassa pitkäjänteisyyttä ja avoimuutta. Nämä ovat keskeisiä arvoja KWH Mirkan kaltaiselle perheyritykselle.

– Pyrimme katsomaan eteenpäin ja keskustelemaan hyvissä ajoissa myös keskeneräisistä asioista, etteivät ne tule puskan takaa, hän sanoo.

Vikströmin mielestä on tärkeää, että henkilöstö on mukana kehittämässä tuotantoprosesseja, jotta yrityksestä löytyvä käytännön osaaminen ja kokemus saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä.

– Yritys ei ole koskaan valmis, vaan toimintaa on kehitettävä jatkuvasti. Siihen menestys pitkälti perustuu.

Tulosta on viime vuosina syntynytkin. KWH Mirka on kasvanut omalla toimialallaan yhdeksi maailman suurimmista yrityksistä. Suurin osa yrityksen valmistamista hiomatuotteista, oheistuotteista ja kokonaisista hiontajärjestelmistä menee kansainvälisille markkinoille.

Lisätietoja

KWH Mirka on osa KWH Group -perhekonsernia, joka valmistaa hiomatarvikkeiden ohella muovituotteita ja tarjoaa logistiikka-alan palveluita. KWH Mirkalla on noin 1100 työntekijää Suomessa ja ulkomailla. Yrityksen tuotantolaitokset sijaitsevat Jepualla, Oravaisissa, Pietarsaaressa ja Karjaalla.

KWH Mirka Oy 

Kuinka työpaikoilla sovitaan? Katso, kuinka paikallinen sopiminen vahvistuu työmarkkinoilla 

 

Katso myös paikallisen sopimisen caseja:

Forcit: Joustavat työvuorot parantavat tuottavuutta

Transmeri: Hyvä keskusteluyhteys lähtee luottamuksesta

Nokian Renkaat: Lisää työaikajoustoja ja työsuhdeturvaa

Orion: Korvaavan työn käytäntöjä kannattaa kehittää