Hyppää sisältöön

Kutsu: Kemian yritykset sisäisen motivaation pilottiprojektiin

Kemianteollisuudessa työhyvinvointia kehitetään Hyvää huomenta – Hyvää huomista –hankkeessa. Yksi hankkeen pilottiprojekteista keskittyy sisäisen motivaation kehittämiseen kemian alan yrityksissä, erityisesti tuotannollisessa työssä.

Filosofian Akatemia ja Hyvää huomenta-hankkeen toimijat kutsuvat kemian alan yritykset mukaan pilottihankkeeseen, jossa selvitetään Filosofian Akatemian kehittämällä sisäisen motivaation (IMQ) mittarilla työntekijöiden sisäisen motivaation tilaa.

Tutkimustulokset osoittavat, että sisäisesti motivoituneet henkilöt ovat terveempiä ja sitoutuneempia työpaikkaansa kuin muut. Parantamalla henkilöstön sisäistä motivaatiota voidaan mm. alentaa sairauspoissaolojen määrää ja henkilöstön vaihtuvuudesta aiheutuvia kustannuksia, sekä lisätä täten työn tuottavuutta merkittävästi lisätä. Projekti soveltuu erityisesti yrityksiin, joiden toimintaympäristön muutokset edellyttävät muutoksia työyhteisössä.

Alan yritykset voivat lähteä mukaan mittaukseen konsortion muodossa, jolle haetaan rahoitusta Työsuojelurahastosta vuoden loppuun mennessä. Tuki kattaa puolet hankkeen kustannuksista ja toinen puoli, noin 9000 euroa jää yrityksen itsensä maksettavaksi. Hyvää huomenta – Hyvää huomista -hankkeen projektiryhmä seuraa etenemistä ja tuloksia hyödynnetään koko alan työhyvinvoinnin kehittämisessä. 

Hankkeen kuvaus (pdf)

Filosofian Akatemian toimitusjohtajan 
Karoliina Jarenkon haastattelu hankkeesta (youtube)

Lisätietoja

Riitta Juvonen
Kemianteollisuus ry
Puh. 040 5157 107
riitta.juvonen@kemianteollisuus.fi

www.hyvaahuomista.fi