Hyppää sisältöön

Krista Lindqvist: Vastuullisuus esillä jokapäiväisessä työskentelyssä

Hei! Olen Krista ja työskentelen kesäharjoittelijana diesel-näytteiden laadunvalvonnassa Nesteen Porvoon jalostamolla.

Neste on suomalainen öljynjalostusyhtiö ja maailman suurin uusiutuvan dieselin tuottaja. Suomessa tuotantolinjoja löytyy Porvoosta sekä Naantalista, jalostamoita on Rotterdamissa sekä Singaporessa ja pääkonttori sijaitsee Espoossa. Nesteellä halutaan luoda vastuullisia vaihtoehtoja joka päivä tarjoamalla puhtaampia polttoaineratkaisuja ja uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia sovellutuksia niin autoliikenteeseen, lentämiseen kuin muoviteollisuuteen.

Vastuullisuus on esillä jokapäiväisessä työskentelyssä. Neste valittiin vuonna 2018 Global 100 -listan mukaan maailman toiseksi vastuullisimmaksi yritykseksi. Vastuullisuuteen pyritään niin johtamisessa, ilmaston ja ympäristön suojelemisessa, turvallisuudessa, työntekijöiden osaamisen kehittämisessä kuin ihmisoikeuksien varmistamisessa. Nämä asiat näkyvät päivittäisissä toimissa niin työpaikalla kuin suuressa maailmanlaajuisessa mittakaavassa. 

Meille kesätyöntekijöille ensikosketus vastuullisuuteen on johtamisen ja perehdytyksen kautta. Esimiehet ovat helposti lähestyttäviä ja he tukevat sekä antavat mahdollisuuksia oppia ja kehittyä. Perehdyttämisestä ei tingitä ja apua saa läpi kesän tilanteessa kuin tilanteessa. Ongelmakohtiin puututaan heti ja pyritään ennakoimaan kaikkea, jotta työntekijöiden turvallisuus ei vaarantuisi. Kierrätys ja jätteiden käsittely on esillä sekä toimistoissa että jalostamolla.

Työskentelen Porvoon jalostamolla laboratoriossa diesel-näytteiden laadunvalvonnassa. Laboratoriossa työskennellessä vastuullisuus ja turvallisuus ovat erityisen tärkeitä. Monet kemikaalit, kuumat pinnat ja terävät esineet voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Myös toisten huomiointi ja vastuu omasta tekemisestä on turvallisuuden kannalta oleellista, koska nimeämättömät näytteet, rikkinäiset astiat tai nesteet lattialla voivat aiheuttaa liukastumisia, viiltohaavoja tai jopa tulipaloja. Onneksi ongelmakohtiin puututaan sekä mietitään miten voidaan tehdä paremmin ja turvallisemmin. Työntekijöitä kannustetaan ideoimaan ja kiinnittämään huomiota turvallisuusriskeihin.

Olen kesätöiden aikana oppinut paljon niin laboratoriossa työskentelystä, laitemenetelmistä kuin öljynjalostusprosessista. Opiskelen Aalto-yliopistossa Kemian tekniikan korkeakoulussa bio- ja kemiantekniikkaa, joten olen päässyt hyödyntämään koulussa oppimiani asioita työelämässä, mutta pystyn myös syksyllä hyödyntämään paljon töissä oppimiani asioita koulussa. Kemian ala on laaja ja sen opiskelu mahdollistaa työskentelyn monessa eri toimessa. Tämä on juuri se syy, miksi hakeuduin kemian alalle. Koskaan ei voi tietää mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta kemia on vahvasti mukana muokkaamassa sitä.

Luodaan yhdessä vastuullisia vaihtoehtoja joka päivä!

Krista Lindqvist

P.S. Nesteen kesätyöntekijöiden muita päivityksiä löydät eri sosiaalisen median kanavista tunnisteella #SummerWithNeste.