Hyppää sisältöön

Kipsillä kohennetaan Itämerta ja Saaristomerta

Kipsi saattaa olla paras ratkaisu pitää vesistöjä rehevöittävä fosfori pelloissa. SAVE-hankkeessa tutkitaan, miten kipsillä voidaan parantaa Itämeren ja Saaristomeren tilaa. Nyt kipsi on pelloilla.

SAVE (Saaristomeren vedenlaadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä) on Helsingin yliopiston ja Suomen ympärisökeskuksen (SYKE) yhteishanke, jolla vähennetään maatalouden fosforihuuhtoumaa ja näin parannetaan Saaristomeren ja koko Itämeren tilaa. Kolmevuotinen SAVE on osa Suomen hallituksen kiertotaloutta edistävää kärkihanketta. Se saa rahoitusta ympäristöministeriöltä ja EU Central Baltic -ohjelmasta NutriTrade-hankkeen kautta.  

Käytännössä SAVE-hankkeessa on levitetty pilottialueiden pelloille valtava määrä kipsiä. Kipsi parantaa peltomaan ionivahvuutta ja vähentää siten eroosiota ja fosforin huuhtoutumista meriin. Aikaisempien tulosten mukaan kipsiä käyttämällä voidaan vähentää pelloilta vesistöihin tulevaa fosforikuormitusta noin puoleen. 

Puhdasta kipsiä on nyt kuljetettu rekoilla 1 550 hehtaarin alalle, 55 lietolaisen ja paimiolaisen viljelijän pelloilla. Puolet tarvittavasta kipsistä tulee lahjoituksena Yaran Siilinjärven tehtaalta. 

Jos pilottihanke onnistuu, aiotaan menetelmää laajentaa myös ulkomaille. SAVE-hanke päättyy vuonna 2018. 

Lue lisää SAVE-hankkeen kotisivulla. 

Yaran uutinen 25.8.2016 

 

 

(Valokuva: Yara Suomi Oy)