Hyppää sisältöön

Kilpailukyvyn turvaava energiaverotus välttämätön suomalaiselle teollisuudelle

Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen (VATT) tänään julkaisema tutkimus energiavaltaisen teollisuuden energiaverotuksesta on vientiteollisuuden ja Suomen kansantalouden näkökulmasta käsittämätön. VATT:n kritiikin kohteeksi on joutunut erityisesti energiaveroleikkuri, joka on keskeinen osa energiavaltaisen teollisuuden verotuksen kohtuullistamista.

Suomen energiavaltaisen teollisuuden energiaverotus on tällä hetkellä kaukana EU:n sallimasta minimitasosta. Energiaveroleikkuri on keskeinen tekijä verotuksen kohtuullistamisessa. Sen poisto lisäisi kustannuksia lähes 200 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä vastaa yli 4 000 työntekijän keskimääräistä vuosiansiota.

Toisin kuin VATT väittää, leikkuri on kilpailukyvyn kannalta tarpeellinen eikä lainkaan heikennä Suomen päästötavoitteita.

Vientiteollisuus työllistää sekä suoraan että välillisesti lähes miljoona suomalaista ympäri Suomen. Merkittävä osa vientiteollisuudesta on energiaintensiivistä. Jos leikkuri poistettaisiin, sillä olisi kohtalokkaat vaikutukset niin energiavaltaiselle teollisuudelle, työllisyydelle kuin kansantaloudellekin.

”Onko VATT todella sitä mieltä, että teollisuuden kustannuksia pitää lisätä, jonka seurauksena tuotanto siirtyisi niihin maihin, joissa on alhaisempi energiaverotus ja suotuisammat toimintaedellytykset? Tässä tilanteessa kannattaisi keskittyä pitämään Suomi kilpailukykyisenä ja houkuttelevana investointiympäristönä eikä hankaloittaa sitä omaehtoisesti”, sanoo Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen.

VATT:ssa on jäänyt huomaamatta, että leikkuri edistää päästöjen vähentämistä maailmanlaajuisesti. Suomen energiavaltainen teollisuus on ympäristövastuullisuudeltaan maailman huippuluokkaa. Jos tuotanto Suomessa pienenee, se kasvaa muualla, ja todennäköisesti suuremmin päästöin ja huonommalla energiatehokkuudella. Leikkuri on myös ilmastopolitiikan osalta täysin johdonmukainen Suomen nykyisen hallitusohjelman kanssa. Sen mukaan teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky ja hiilivuodon torjunta ovat ilmastopolitiikan keskeisiä lähtökohtia.

”Monesti unohdetaan, että energia on myös raaka-aine, jota pyritään käyttämään mahdollisimman tehokkaasti. Suomen tunnetusti energiatehokas ja vähäpäästöinen teollisuustuotanto toteuttaa kestävää kehitystä niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ekologisesti”, summaa Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

VATT:n energiaveroselvityksen on tilannut valtioneuvosto. Sen koordinoimalla valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi.

”Nyt julkaistu VATT:n selvitys johtopäätöksineen on niin harhaanjohtava, että sitä ei tule missään tapauksessa käyttää päätöksenteon tukena”, linjaa Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Lisätietoja:

Martti Kätkä, Teknologiateollisuus ry, johtava asiantuntija, puh.  050 380 4496

Sami Nikander, Kemianteollisuus ry, johtava asiantuntija, puh. 040 567 4413

Jouni Punnonen, energiajohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 040 720 4256