Hyppää sisältöön

Kiertotalous toimii opetuksessa eheyttäjänä ja monipuolistajana

Tuoreen pro gradu-työn mukaan kiertotalous voi toimia opetuksessa yhdistäjänä ja oppilaiden mielenkiinnon herättäjänä. Kiertotalous voi teemana yhdistää myös eri aineiden opettajia.

Kemian opettajaksi opiskelevan Emmi Jeskasen opinnäytetyö käsittelee kiertotaloutta kemian opetuksessa. Kiertotaloutta voi ja kannattaa opetuksessa käsitellä eri näkökulmista.  Oppilaiden omat kokemukset kestävästä kehityksestä ja sen ratkaisuista tuovat kiertotalouden keskellä arkea. 

Kiertotalous on keskeinen osa kestävää kehitystä, ja siten myös osa arvoperustaamme. Pro gradu -työn mukaan kiertotalous ja siihen liittyvät teemat voivat toimia yhdistävänä tekijänä myös eri aineiden opettajille. 

Lue lisää Emmi Jeskasen pro gradu-työstä LUMA-keskuksen kotisivulla

Emmi Jeskasen pro gradu-työ Eheyttävä kemian opetus nuorten kiinnostuksen tukena: esimerkkinä kiertotalous (Helsingin yliopisto) , PDF

 

Lisätietoja

Kemia on kierto- ja biotalouden edelläkävijä ja mahdollistaja. Lue lisää