Hyppää sisältöön

Kiertotalous on kasvun lähde, joka edellyttää muutosta sääntelyyn

Kiertotalous on tie nykyistä kestävämpään kehitykseen ja potentiaalinen kasvunlähde, johon tulevan hallituksen tulee tarttua. Kiertotalous edellyttää kehittyäkseen päättäjiltä sekä uudenlaista ajattelua että tahtotilaa kiertotalouden edistämiseksi niin Suomessa kuin EU-tasollakin.

Kiertotalous uudistaa liiketoimintamallit, ja edellyttää uudenlaista ajattelutapaa myös sääntelyssä. Kiertotalous koskee kaikkia materiaalivirtoja, sekä uusiutuvia että uusiutumattomia. Toimintamallit kumpuavat yhteistyöstä yli toimialarajojen: toisen jäte voi olla toisen raaka-aine.

Monet uudet innovaatiot syntyvät siellä, missä on jo olemassa olevaa teollisuutta, infraa ja osaamista.

”Kemianteollisuus on yksi alan edelläkävijöistä, sillä jo vuosikymmenien ajan se on jalostanut eri toimialojen jäte- ja sivuvirroista lukuisia tuotteita ja ratkaisuja”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

Kemianteollisuus pitää tärkeänä, että yhteiskunta edistää kiertotaloutta ja houkuttelee yksityisiä investointeja luomalla vakaan ja ennakoitavan toimintaympäristön sekä tasa-arvoiset raaka-ainemarkkinat, jotka ohjaavat materiaalit kilpailukykyisimpiin käyttökohteisiin. Hallinto voi vauhdittaa kysyntää ohjaamalla julkisia hankintoja. Toimiva sääntely kannustaa uusiutumaan ja jättää oven auki uusille teknologioille.

Hallituksen tulee vaikuttaa kiertotalouteen liittyvään EU:n päätöksentekoon ennakoivasti ja Suomen olosuhteet ja uudet teknologiat huomioiden. Politiikan eri osa-alueiden tavoitteiden pitäisi olla linjassa keskenään ja pyrkiä kokonaisuuden optimointiin, ml. energia- ja ilmasto-, jäte- ja tuotepolitiikka sekä EU:n kemikaalilainsäädäntö REACH.

Hallituksen on myös vaikutettava bio- ja kiertotalouteen liittyvän osaamisen kehittämiseen ja alan opintojen aloituspaikkojen turvaamiseen kaikilla koulutusasteilla. Tarvitaan konkreettisia toimia, jotta kiertotalous pääsee vauhtiin ja tuottaa taloudellista kasvua ja luo uusia työpaikkoja.

Kiertotalousviestit hallitusohjelmaan 

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry

Timo Leppä, toimitusjohtaja, puh. 050 301 6800
Maija Pohjakallio, asiamies, puh. 050 595 6891
Susanna Aaltonen, viestintäjohtaja, puh. 040 593 4221

kemianteollisuus.fi

twitter.com/Kemianteollisuu

 

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus Suomen teollisuustuotannosta ja teollisuuden tavaraviennistä on lähes neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 34 000 henkilöä.