Hyppää sisältöön

Kestävää tulevaisuutta ainutlaatuisella yhteistyöllä

Kemianteollisuuden vastuullisuusohjelma, Responsible Care, on ohjannut Suomessa toimivan kemianteollisuuden toimintaa jo 20 vuoden ajan. Se kattaa laajasti kemianteollisuuden kestävään kehitykseen liittyvät osa-alueet. Luonnonvarojen kestävän kehityksen mukainen käyttö, tuotanto- ja tuoteturvallisuus sekä turvallinen työympäristö ja hyvinvoiva työyhteisö ovat ohjelman keskeisiä teemoja. Uusia toimintatapoja haetaan kansainvälisesti katsoen ainutlaatuisella yhteistyöllä palkansaajajärjestöjen kanssa.

Kemianteollisuuden kansainvälinen Responsible Care -ohjelma käynnistyi Suomessa 20 vuotta sitten.  Alusta lähtien ohjelma yhdisti ennakkoluulottomasti kaikki kemianyritysten kestävään toimintaan liittyvät kysymykset yhden ohjelman piiriin. Suomalaisen kemianteollisuuden edelläkävijäaseman rakentaminen lähtee ihmisistä ja tahdosta työskennellä yhdessä. Hyvinvoiva työyhteisö on jatkossakin kaiken toiminnan ydin.

Responsible Care -ohjelman toteuttamista on tehty ainutlaatuisessa yhteistyössä palkansaajajärjestöjen kanssa jo kymmenen vuoden ajan. Vuonna 2012 kiteytettiin yhteistyössä kestävän tulevaisuuden ydinkysymykset kolmeen teemaan: luonnonvarojen kestävä käyttö, kestävä ja turvallinen tuotanto sekä kestävät ja turvalliset tuotteet.

”Kemianteollisuuden yritysten tulee jatkossakin olla mieluiten koko ajan muutaman askeleen muita edellä. Näin luodaan perustaa kilpailukyvylle ja alan uudelle liiketoiminnalle. Luonnonvarojen kestävään käyttöön keskittyminen on yksi näistä mahdollisuuksista”, luonnehtii Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä tulevaisuutta.

Puheenjohtaja Timo Vallittu kiittää Responsible Care -ohjelmaa menestyksekkäästä työtapaturmien vähentämisestä. ”Ohjelman yhteistyön voimaa on hyödynnettävä, vahvistettava ja laajennettava entistä enemmän. Mielestäni voimme yhdessä paremmin vaikuttaa alan tulevaisuuteen ja työllisyyteen pitkällä aikavälillä”, arvioi Vallittu.

”Henkilöstön hyvinvointi on oleellinen osa vastuullista liiketoimintaa. Olen tyytyväinen, että työhyvinvointi on nostettu vahvasti esille kemianteollisuudessa. Työhyvinvoinnin mittareiden pitäisi jatkossa kuulua osaksi Responsible Care -ohjelmaa”, kiittää Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Antti Rinne puolestaan ja vahvistaa hyvinvoivan henkilöstön tuottavan kestävää kehitystä.

”Kestävän tulevaisuuden rakentaminen edellyttää korkeatasoista osaamista ja riittäviä resursseja. Osaamisen ennakoinnin merkitystä tulee jatkossa korostaa entistäkin enemmän”, vaatii puheenjohtaja Pertti Porokari Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:stä.  Hän korostaa osaajien vievän yritykset kehityksen kärkeen.

Kemianteollisuudessa on saavutettu kestävyyden alueella merkittäviä tuloksia. Tuotantoon suhteutettu energiankulutus on pudonnut 21 prosenttia ja loppusijoitettava jäte 32 prosenttia runsaan kymmenen vuoden aikana. Merkittävintä on tapaturmataajuuden väheneminen 80 prosenttia ohjelman aikana. Tilastokeskuksen mukaan kemianteollisuuden ympäristösuojelumenot ovat teollisuuden aloista suurimmat. Samalla ala on noussut toiseksi suurimmaksi teollisuuden alaksi. Myös työllisyys on pystytty pitämään vakaana.