Hyppää sisältöön

Kestävä kemia ja kestävä tulevaisuus puhuttivat Mikkelissä

Itäsuomalaiset matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajat tutustuivat kestävän kemian periaatteisiin Mikkelissä 24.2.2016.

Tilaisuus oli osa Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n, oppimisvälinevalmistaja Tevellan ja Kemianteollisuus ry:n kevätkiertuetta, jolla herätellään keskustelua kestävästä tulevaisuudesta, teknologian kehityksestä, tulevaisuuden osaamistarpeista ja niiden kytkeytymisestä uuden opetussuunnitelman perusteisiin. 

Teoriasta käytäntöä? 

Erityisesti keskustelua herättivät kestävän kehityksen ja vihreä kemian periaatteet ja niiden esiin tuominen myös oppitunneilla. Kestävä kehitys ja esimerkiksi kierrätys kiinnostavat lähes kaikkia nuoria, mutta kemiaa oppiaineena ei silti koeta erityisen kiinnostavana. Teorian yhdistäminen arkipäivään toisi asian ainakin yhden askeleen lähemmäs opiskelijaa: kotitalousjätteen kierrätysprosessi on kemiaa, samaten vaikkapa se, mistä oma päivittäiskosmetiikka koostuu. Bio- ja kiertotalous puhuttavat nuoria, mutta ne tulisi tehdä tunnetuiksi myös käsitteinä.

Kemian ilmiöitä voidaan käsitellä eheyttävästi useiden aineiden kokonaisuuksissa. Kiertotalous liittyy kemian lisäksi biologiaan ja yhteiskunnallisiin aineisiin. Energiaratkaisut voivat puhuttaa niiden taakse kätkeytyvän tekniikan lisäksi myös maailman nykytilaa pohdiskeltaessa. Materiaaliteknisiä ratkaisuja voidaan tarkastella kemian ja käsityön tai kuvataiteiden näkökulmasta.

Kemian osaaja voi vaikuttaa: maailman suuret haasteet ravinnon riittävyydestä syntyvyyden säännöstelyyn ovat ratkaistavissa kemialla. Tulevaisuuden osaajille on tarvetta; teknologisen kehityksen ja biotalouteen siirtymisen uskotaan luovan työpaikkoja varsinkin tutkimus- ja kehitystehtävien parissa.

Seuraava yhteistilaisuus järjestetään 15.3.2016 Porissa, kohderyhmänä MAOL:in Porin kerhon jäsenet. 

Lisätietoja

Anni Siltanen, puh. 044 562 5991, anni.siltanen (at) kemianteollisuus.fi