Hyppää sisältöön

Kemistit biotalouteen – täydennyskoulutus

Helsingin yliopiston Kemistit biotalouteen -täydennyskoulutuksessa perehdytetään kemistejä biotaloudessa käytettäviin kemiallisiin menetelmiin, niiden käyttöön ja tehokkaaseen hyödyntämiseen tuotantoprosesseissa. Koulutus on yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavaa täydennyskoulutusta (F.E.C). Hakuaikaa on 5.6.2016 asti.

Koulutuksen kohderyhmiä ovat korkeakoulututkinnon suorittaneet työttömät tai työttömyysuhan alla olevat kemian alan osaajat, jotka tarvitsevat työllistyäkseen täydennyskoulutusta ja työkokemusta biotalouden alalta. Koulutusohjelma soveltuu mm. luonnontieteen ja tekniikan kemian alan koulutuksen saaneille ja alalla työskennelleille. Koulutukseen valittavilta edellytetään kemian perus- ja aineopintoja tai vastaavia tietoja. Koulutukseen otetaan enintään 20 henkilöä.

Koulutus toteutetaan 5.8.2016 – 8.2.2017 Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella. Koulutuksen järjestää Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut yhteistyössä Helsingin yliopiston kemian laitoksen orgaanisen kemian ja analyyttisen kemian laboratorioiden kanssa. Koulutuksen kokonaiskesto on 120 päivää. Lähiopiskelun osuus on 20 päivää ja työssäoppimisjakson osuus 100 päivää. 

Koulutuksen lähiopetus sisältää:

  • Työnhakuvalmiudet
  • Materiaalitiedettä kromatografian keinoin
  • Biomassan fraktiointi, analytiikka ja mittausvälineet
  • Näytteiden käsittely ja preparointi
  • Laatukriteerien huomiointi tulosten tulkinnassa
  • Biojalostamoiden kemiaa
  • Patentit ja IPR
  • Työssäoppimispaikassa tehtävä kehittämistehtävä

Koulutukseen valittavilta edellytetään työssäoppimispaikkaa biotaloutta hyödyntävässä organisaatiossa. Työssäoppimispaikalta edellytetään, että se nimeää työharjoittelijalle mentorin, joka vastaa osallistujan perehdyttämisestä sekä ohjaa ja tukee harjoittelijan sijoittumista organisaatioon. 

Koulutus on Uudenmaan ELY-keskuksen hankkimaa työvoimapoliittista aikuiskoulutusta ja se on osallistujille maksutonta.

Lue lisää täydennyskoulutuksesta ja siihen hakemisesta Helsingin yliopiston kotisivulla.