Hyppää sisältöön

Kemikaalilain valvontatehtävät olisi keskitettävä Tukesille

Kemikaalilain kokonaisuudistuksen yhteydessä olisi ollut mahdollista keskittää kaikki kemikaalivalvonnan valtakunnalliset valvontatehtävät Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesiin.

EU:n vaarallisten kemikaalien vientiä ja tuontia koskevan PIC-asetuksen ja pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan POP-asetuksen valvonta on kuitenkin jätetty edelleen Suomen ympäristökeskukselle (Syke).

Toiminnanharjoittajille olisi selkeintä hoitaa kaikki valtakunnalliset kemikaalivalvonta-asiat yhdessä paikassa. Tehtävät myös tukisivat muita Tukesin kemikaalivalvontatehtäviä. Vastaavia tehtäviä EU-alueella hoitaa Euroopan kemikaalivirasto ECHA, joka tekee paljon yhteistyötä Tukesin kanssa.

Kemikaalilain kokonaisuudistusta koskevalla lausuntokierroksella ehdotusta kyseisten tehtävien siirtämiseksi Tukesiin tukivat myös Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Teknologiateollisuus ry sekä Metsäteollisuus ry. 

Lisätietoja

Juha Pyötsiä
Kemianteollisuus ry
juha.pyotsia(at)chemind.fi
puh. 050 555 6333