Hyppää sisältöön

Kemiateollisuus ry:n lausunto tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta

Maa- ja metsätalousministeriö, lausuntopyyntö 5.4.2013 Dnro 800/12/2013

Kiitämme mahdollisuudesta esittää kemianteollisuuden näkemykset tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevista asetusluonnoksista.

Suomen kemianteollisuudessa eläimiä käytetään tutkimustarkoituksiin vain harvassa yrityksessä. Tavoitteena on muiden tutkimusmenetelmien käyttäminen aina kuin se on mahdollista. Silloin kun muita vaihtoehtoja ei ole ja eläimiä joudutaan käyttämään, on luonnollisesti huolehdittava kaikin tavoin eläinten hyvinvoinnista ja asianmukaisesta kohtelusta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi uusi, EU:n direktiiviin 2010/63/EU perustuva lainsäädäntö antaa hyvät mahdollisuudet.

Nyt lausuntokierroksella oleva asetus antaa varsin yksityiskohtaisia määräyksiä eläinten pidosta, niiden kohtelusta ja hoidosta. Eläinlääkintähuolto on selvitetty perusteellisesti verrattuna aiempiin säädöksiin. Toiminta- ja hankelupien hakeminen tapahtuu lähes samalla tavalla kuin ennenkin.

Henkilöstön pätevyysvaatimukset ja koulutus kaipaavat vielä tarkennusta, sillä tekstistä ei käy selvästi ilmi, millä henkilöillä tulee olla ns. pätevyys suorittaa eläintutkimuksia.

Siirtymäsäännöksissä annetaan riittävästi aikaa uusien tilavaatimusten käyttöönottoon.

Asetusluonnoksen pykäliä koskevien kommenttien osalta viittaamme Lääketeollisuus ry:n antamaan lausuntoon ja esitämme, että siinä esitetyt muutosehdotukset otetaan huomioon asetustekstien jatkovalmistelussa.

 

Ystävällisin terveisin

Kemianteollisuus ry

Timo Leppä