Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuteen halutaan parhaat osaajat: laatu ratkaisee

Kemianteollisuudessa osaamisen laatuun on kiinnitettävä kasvavaa huomiota. Kemianteollisuus ry on mukana Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksessa käynnistyneessä hankkeessa Pirstoutuvatko työurat?

Hankkeessa tutkitaan teknologian, metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden työntekijöiden työuria 1980-luvulta nykypäivään. Aineistona on Tilastokeskuksen työnantaja-työntekijä-rekisteriaineisto FLEED. Keskeinen eri aloja yhdistävä viesti on, että aloilla avautuu jatkuvasti uusia tuoteinnovointi- ja työmahdollisuuksia. Tämä puolestaan tarkoittaa lukuisten kiinnostavien työurien lisäksi nopeita muutoksia ja tarvetta erikoistuneelle osaamiselle.

Kemianteollisuuden osaamiskartoituksen 2018 mukaan laajaa työvoimapulaa ei ole vielä koettu, mutta kilpailua parhaista osaajista käydään jatkuvasti. Kilpailu on näkynyt jo pitkään sähkö- ja automaatioalan osaajien ja huippututkijoiden rekrytoinnissa. Erityistä huolta yrityksissä on vastavalmistuneiden luonnontieteellisestä ja matemaattisesta osaamisesta ja kemianteollisuuden vetovoimasta. Parhaat osaajat halutaan kemianteollisuuteen. 

Työsuojelurahaston rahoittama hanke Pirstoutuvatko työurat toteutetaan vuosina 2018-2020. Hanke on julkistanut maaliskuun uutiskirjeensä (pdf) 

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry, Johtava asiantuntija Riitta Juvonen, työhyvinvointi ja uudistuminen,
puh. 040 515 7107, riitta.juvonen@kemianteollisuus.fi