Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuteen biotalousvaliokunta

Vuoden vaihteessa Kemianteollisuus ry:ssa aloitti toimintansa biotalousvaliokunta. Sen jäseninä on yli kymmenen erilaista yritystä sekä kemian liittoperheen edustajia. Puheenjohtajana toimii Neste Oilin yhteiskuntasuhdejohtaja Ilkka Räsänen.

Uuden valiokunnan toiminta on jatkoa vuoden 2014 ajan kokoontuneen biotaloustyöryhmän työskentelylle.

”Bio- ja kiertotalouden kehittäminen nähdään Suomen kemianteollisuudessa keskeisinä prosessiteollisuuden menestystekijöinä. Myös biotalousvaliokunnan perustaminen on osoitus tästä”, kertoo valiokunnan sihteeri asiamies Maija Pohjakallio.

Näkökulma on kaksisuuntainen: toisaalta tuoda esiin kemian merkitystä biotaloudelle ja toisaalta korostaa biotalouden mahdollisuuksia kemialle.

Tärkeitä toimintaympäristön kehittämiseen liittyviä tavoitteita ovat muun muassa jätehierarkian saattaminen ajan tasalle, raaka-ainemarkkinoiden toimivuuden turvaaminen, lupakäytäntöjen sujuvoittaminen sekä yhteistyön rakentaminen yli toimialojen rajojen.

Biotalousvaliokunnan jäsenet

Kemianteollisuus ja biotalous

Lisätiedot:

Maija Pohjakallio, maija.pohjakallio(at)kemianteollisuus.fi, 050 595 6891

Kemianteollisuus ry:llä on kuusi valiokuntaa: biotalous-, energia-, koulutus-, työmarkkina-, viestintä- sekä ympäristö- ja turvallisuusvaliokunta. Lisäksi Kemianteollisuus ry:llä on tieteellinen neuvottelukunta. Valiokunnat tukevat Kemianteollisuus ry:n edunvalvontatyötä ja tuovat siihen yritysten asiantuntemuksen.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 34 000 henkilöä.