Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus vahvasti mukana biotalouden kehittämisessä

Biotalous on mahdollisuus koko Suomelle. Kemianteollisuudelle se merkitsee uutta näkökulmaa kestävän kehityksen edistämiseen ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Biotalouden kehittyminen edellyttää kuitenkin viisasta teollisuuspolitiikkaa. Laaja-alainen yhteistyö ja toimialarajat ylittävä käytännön kehitystyö takaa nopeimmat tulokset uuden liiketoiminnan syntymiselle.

”Luonnonvaroissamme ja niihin liittyvässä osaamisessamme on valtavia mahdollisuuksia. Viimeisten arvioiden mukaan Suomella on mahdollisuuksia kehittyä Euroopan biotalouden veturiksi. Kemianteollisuus tuo oman osaamisensa biotalouden kehittämiseen ja siihen liittyviin liiketoimintamahdollisuuksiin”, toteaa Kemianteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Harri Kerminen puheenvuorossaan alan teemafoorumissa.
 
Kemiaan uusia, kestävään kehitykseen perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia
Biomassapohjaisten raaka-aineiden osuus tulee alalla kasvamaan ja raaka-ainepohja laajenee merkittävästi. Uudenlaista tuotantoteknologiaa syntyy yhdistämällä esimerkiksi prosessikemiaa, bio- ja nanoteknologiaa.
 
”Näen biotaloudessa merkittäviä mahdollisuuksia kemianteollisuudelle. Uusiutuvista raaka-aineista voidaan tuottaa niin peruskemikaaleja kuin pitkälle jalostettuja tuotteitakin. Kemianteollisuuden tavoitteena on mahdollisimman suuren lisäarvon tuottaminen biotaloudessa”, korostaa Kerminen.
 
Suomi biotalouden kärkeen – kemia mukana yhteistyössä
Harri Kermisen mukaan biotalous tarvitsee niin kansallisesti kuin EU-tasollakin viisasta teollisuuspolitiikkaa, joka kannustaa yrityksiä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämiseen.
 
Yritykset tarvitsevat tarkoituksenmukaista tutkimusrahoitusta, t&k-toimintaa lisääviä veroratkaisuja sekä yritysten ja julkisen sektorin hyvää yhteistyötä biotalouden alueella. Biotalouden pelisääntöjä määriteltäessä myös standardisointi ja kestävyyskriteerien määrittäminen on tärkeää.
 
”Olen vakuuttunut, että Suomi viedään biotalouden kärkeen käytännön teoilla ja kehityshankkeilla. Tärkeintä on hyödyntää laaja-alaista yhteistyötä yli toimialarajojen. Kemia ja kemian teollisuus ovat mukana tässä yhteisessä ponnistelussa”, kiteyttää Harri Kerminen alan tahtotilaa.