Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus tutuksi Kilpilahdessa

Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön päättäjät pääsivät tutustumaan Porvoon Kilpilahdessa kemianteollisuuteen ja sen osaamistarpeisiin paikan päällä. Kemianteollisuuden, Nesteen, Kemiran ja Borealis Polymersin asiantuntijat kertoivat ammatillisen koulutuksen reformista ja sen mukanaan tuomista osaamistarpeista uteliaille kuulijoille.

Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi hallituksen kärkihankkeista. Siinä uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusta, ohjausta, toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita. Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön päättäjille haluttiin antaa realistinen kuva prosessiteollisuuden tärkeydestä Suomen kilpailukyvylle. Samalla haluttiin osoittaa, mitä mahdollisia pullonkauloja on tulevaisuuden osaamistarpeiden ja reformin näkökulmasta. 

Kilpilahti on suuri öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden keskittymä Porvoossa, ja sopii erinomaisesti tutustumis- ja oppimiskohteeksi kemianteollisuuteen. Teollisuusalueella työskentelee vakituisesti noin 3 500 ihmistä. 

Aamupäivän mittaisessa tilaisuudessa päästiin tutustumaan tuotantolinjaan ja kuultiin, minkälaisia osaamistarpeita kemianteollisuudessa on. Esitykset kuultiin Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Lepältä, Nesteen henkilöstö- ja turvallisuusjohtajalta Hannele Jakosuo-Janssonilta, Borealis Polymersin toimitusjohtajalta Salla Roni-Poraselta, Nesteen Öljytuotteiden tuotantojohtaja Marko Pekkolalta ja Kemiran henkilöstöpäälliköltä Marko Lummiolta. 

”On tärkeää, että päättäjillä ja viranomaisilla on realistinen ja ajantasainen käsitys siitä, mitä prosessiteollisuus on ja minkälaista osaamista siellä tarvitaan. Siksi olen niin iloinen ja ylpeä, että vierailu saatiin aikaan. Yrityksiltä – Neste, Kemira ja Borealis Polymers – tämä vaati aika paljon pohjatyötä. Päättäjille tämä lienee ainutkertainen tilaisuus tutustua kemianteollisuuteen, sanoo Kemianteollisuus ry:n osaamisen ja vetovoiman asiantuntija Anni Siltanen.

(Valokuvassa vasemmalta Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä, Borealis Polymersin toimitusjohtaja Salla Roni-Poranen, Kemiran henkilöstöpäällikkö Marko Lummio, Opetushallituksen yli-insinööri Jaana Villikka-Storm ja Opetushallituksen opetusneuvos Kati Lounema. Valokuva Anni Siltanen, Kemianteollisuus ry).