Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus: Syksyn luvut tuovat epävarmuutta kasvunäkymiin

Kemianteollisuuden viennin arvo oli tammi-syyskuussa edelleen edellisvuotta korkeammalla, mutta vuoden 2017 sisällä kuukausitason vientiluvut ovat kääntyneet laskuun syksyä kohden. Talouden yleisvireen mukaisesti yritysten suhdannearviot ovat edelleen vahvoja ja odotukset myönteisiä. Toteutunut kehitys ei kuitenkaan lupaa yhtä hyvää kuin mitä yleiset talouskasvuodotukset antavat odottaa.

Kemianteollisuuden viennin kasvu on taittunut alkuvuodesta laskuun, vaikka nousua on vielä edellisvuoteen verrattuna. Viennin arvo laski heinä-syyskuussa 3 % huhti−kesäkuusta, ja samaa laskevaa tai tasaantuvaa kehitystä on myös hinnoissa, tuotannossa ja arvonlisässä. Edellisvuoteen verrattuna luvut ovat kuitenkin edelleen hyvällä tasolla. Kemianteollisuuden liikevaihto kasvoi heinä−syyskuussa 8 % ja vienti 7 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.

Laskeviin lukuihin vaikuttavat osaltaan syksyn kaksi suurta prosessikemian seisokkia sekä jo alkuvuonna tapahtunut Porin titaanidioksiditehtaan tulipalo ja tuotannon keskeytyminen. Nämä tapahtumat eivät kuitenkaan täysin selitä viennin laskua vuoden 2017 aikana.

Kemianteollisuuden yritysten suhdannearviot ovat kuitenkin positiivisia ja odotukset myönteisiä. EK:n viimeisimmän Suhdannebarometrin mukaan tuotannon ennakoidaan kasvavan ja henkilöstömäärän pysyvän ennallaan kemianteollisuudessa.

 

Työmarkkinakierroksen yleisen linjan pitäminen olennaisen tärkeää

”Syksyn luvut vahvistavat jo kesän lopussa nähdyn kasvun hiipumisen. Heikosta vertailuvuodesta johtuen kemianteollisuuden luvut ovat edellisvuotta paremmat, mutta viennin nousu on palautunut takaisin alkuvuoden tasolle. Tämänhetkisten lukujen valossa kemianteollisuuden kasvu on hiipumassa huolimatta siitä, että odotukset tulevaisuuden suhteen ovat sangen valoisia”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

Viennin tahdin hidastuminen on signaali, jonka pitäisi muistuttaa taloustilanteen todellisuudesta. Vuoden 2017 aikana tapahtuneesta talouskasvusta huolimatta Suomen julkinen talous on edelleen alijäämäinen.

”Suomen kannalta tuottavuuden kasvu ja työllisyysasteen nostaminen ovat edelleen mitä ajankohtaisempia asioita. Kilpailukyvyn ja talouden kehityksen kannalta on oleellista, että työmarkkinakierroksen avauksessa muodostunut yleinen linja pitää läpi koko sopimuskierroksen”, Kemianteollisuus ry:n työelämäasioista vastaava johtaja Jyrki Hollmén sanoo.

Yksi kemianteollisuuden työpaikka luo 1,8 työpaikkaa muille aloille Suomeen. Ala työllistää suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta lähes 100 000 suomalaista, ja työllisyys on säilynyt vakaana. Kemianteollisuus on muusta teollisuudesta poiketen säilyttänyt koko 2000-luvun investointitasonsa ja henkilöstömääränsä Suomessa.

 

Katso lisää:

Ala numeroin – toimialagraafit
http://www.kemianteollisuus.fi/fi/tietoa-alasta/ala-numeroin-graafit/

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry

Timo Leppä, toimitusjohtaja, timo.leppa@kemianteollisuus.fi, puh. 050 301 6800

Susanna Aaltonen, johtaja, Vaikuttaminen, susanna.aaltonen@kemianteollisuus.fi, puh. 040 593 4221

Jyrki Hollmén, johtaja, Työelämä, jyrki.hollmen@kemianteollisuus.fi, puh. 040 746 3687

kemianteollisuus.fi

Twitter: @Kemianteollisuu

Slideshare: www.slideshare.net/Kemianteollisuusry

Linkedin: http://linkd.in/1g4vUbs

Tilaa uutiskirje: http://bit.ly/1Mk0cTq 

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista.

Kemianteollisuuteen lasketaan Suomessa kemian prosessiteollisuus, öljytuotteet sekä muut kemian tuotteet kuten lääkkeet, kosmetiikka, pesuaineet, maalit, muovi- ja kumituotteet.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.