Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus Suomen biotalousstrategian mahdollistaja

Suomen biotalousstrategia nostaa biotalouden kestävät ratkaisut Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perustaksi. Suomella on Euroopan suurimmat ja maailman neljänneksi suurimmat biomassojen varannot ja niiden hyödyntämiseen liittyvää huippuosaamista kemiassa ja bioteknologiassa. Kemianteollisuuden mielestä biotaloutta kehitetään Suomessa tehokkaimmin laaja-alaisella, toimialat ylittävällä yhteistyöllä.

”Suomessa on runsaasti sekä biomassojen että niiden käsittelyyn liittyvää kemian, biokemian ja prosessien osaamista. Koko biotalous perustuu biomassojen älykkääseen hyödyntämiseen, joten on selvää, että biotalouden kasvun toteuttamiseen tarvitaan kemiaa ja kemianteollisuuden osaamista”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

Vuonna 2030 maailmassa tarvitaan arvioiden mukaan 50 % enemmän ruokaa, 45 % enemmän energiaa ja 30 % enemmän vettä kuin nykyään.  Kasvava kysyntä johtaa uuteen raaka-aineiden saatavuudesta ja käytön tehokkuudesta muodostuvaan kilpailuun ja luo pohjan muutokselle kohti biotaloutta.

”Koko Suomen etu on, että biotaloutta kehitetään laaja-alaisesti ja tasavertaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Biotalous on sekä tie nykyistä kestävämpään kehitykseen että suuri markkinamahdollisuus. Talouden kasvu ja ympäristöhyödyt samassa paketissa”, Timo Leppä jatkaa.

Suomen biotalousstrategia nostaa esiin biomassojen saatavuuden, raaka-ainemarkkinoiden toimivuuden ja kestävyyden arvioinnin. Se myös tunnistaa jätteiden ja teollisten sivuvirtojen merkityksen raaka-aineina.

”Yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla, jossa biotalouden pelisäännöt ovat vasta muotoutumassa. Siksi on tärkeää olla mukana vaikuttamassa biotalouden standardisointityöhön. Biomassojen käyttöä ohjaavien poliittisten päätösten tulisi perustua tutkittuun tietoon ja kohdella eri loppukäyttäjiä tasavertaisesti, sanoo Kemianteollisuus ry:n osastopäällikkö Sami Nikander.

”Suomessa oikea askel olisi lainsäädännön kehittäminen suuntaan, joka mahdollistaa paremmin jätteiden teollisen hyötykäytön markkinaehtoisesti”, Sami Nikander jatkaa.

Suomen ensimmäisen kansallisen biotalousstrategian tavoitteena on nostaa biotaloutemme tuotos 100 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä ja luoda 100 000 uutta työpaikkaa. Strategia nostaa esiin myös kilpailukykyisen toimintaympäristön ja vahvan osaamisperustan. Julkisen tutkimus- ja innovaatiorahoituksen kohdentaminen biotalouteen on yksi biotalousstrategiassa mainittu toimenpide.

”Suomessa toimivista kemianteollisuuden yrityksistä runsas kolmannes käyttää jo nykyisin bioperäisiä raaka-aineita, ja niiden osuus on kasvussa. Suomen ykkösvientituote on biomassoista valmistettava uusiutuva diesel, mutta kemianteollisuudesta löytyy lukuisia muitakin biopohjaisia menestystuotteita”, sanoo biotaloudesta Suomen kemianteollisuudessa selvityksen tehnyt Maija Pohjakallio.

”Tarvitsemme perinteisten toimiala- ja tieteenrajat ylittävien toiminta- ja ajatusmallien omaksumista. Esimerkiksi alueelliset keskukset, joissa olisi mahdollisuus testata erilaisia biomassoja ja niiden soveltamista laboratoriotiloissa ja koehalleissa, olisivat tervetulleita”, Maija Pohjakallio jatkaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa hankkeessa laadittu Suomen biotalousstrategia julkaistiin 8.5.2014 pidetyssä tilaisuudessa.

Katso lisää Biotaloudesta:

Kemianteollisuuden www-sivut, biotalous

Lisätiedot:

Kemianteollisuus ry

Timo Leppä, toimitusjohtaja, timo.leppa(at)kemianteollisuus.fi, puh. 050 301 6800

Sami Nikander, osastopäällikkö, sami.nikander(at)kemianteollisuus.fi, puh. 040 567 4413

Maija Pohjakallio, asiamies, maija.pohjakallio(at)kemianteollisuus.fi, puh. 050 595 6891

Susanna Aaltonen, viestintäjohtaja, susanna.aaltonen(at)kemianteollisuus.fi, puh. 040 593 4221

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannon bruttoarvosta on noin 20 prosenttia ja teollisuuden tavaraviennistä noin neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa yli 30 000 henkilöä.