Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista

Kemianteollisuus kannattaa ehdotusta allekirjoittaa erillissopimus M269, jotta voidaan pitäytyä suunnitellussa nestekaasupullojen määräaikaistarkastusten tahdissa. Kemianteollisuudella ei ole huomautettavaa toisen erillissopimuksen allekirjoitusta koskevaan ehdotukseen.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi pyytää Kemianteollisuus ry:n lausuntoa kahden vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevaan ADR-sopimukseen liittyvän erillissopimuksen allekirjoittamisesta.

Trafi ehdottaa, että Suomi allekirjoittaisi erillissopimuksen M269, jotta yli 60 litran nestekaasupulloissa voitaisiin pitää nykyisen kokoiset kuljetusmerkinnät siihen asti, kunnes pulloille tulee seuraava määräaikaistarkastus. Takaraja olisi 30.7.2018. Ilman erillissopimusta tämänkokoiset pullot jouduttaisiin merkinnän kokovaatimuksen takia määräaikaistarkastamaan ennen varsinaisen tarkastusvälin täyttymistä. Tästä seuraa ylimääräisiä kustannuksia nestekaasupullojen haltijoille, eikä tarkastuskapasiteetti ole riittävä näin suuren kaasupullomäärän tarkastamiseen lyhyessä ajassa.

Kemianteollisuus kannattaa ehdotusta allekirjoittaa erillissopimus M269, jotta voidaan pitäytyä suunnitellussa nestekaasupullojen määräaikaistarkastusten tahdissa. Nestekaasupullojen tekniseen turvallisuuteen merkintöjen koolla ei ole vaikutusta. Kemianteollisuus ry:n käsityksen  mukaan Suomessa kaasupullojen merkinnät jo nyt ovat valtaosin ADR-sopimuksen velvoitteen mukaisesti vähintään 12 mm korkeita, ja merkintöjen näkyvyyteen on jo kiinnitetty huomiota. Tämä on tärkeää mm. onnettomuustilanteissa, jotta varmistutaan siitä, että pelastushenkilöstö näkee kaasupullossa olevan aineen vaaraominaisuudet

Kemianteollisuudella ei ole huomautettavaa toisen erillissopimuksen allekirjoitusta koskevaan ehdotukseen. Erillissopimuksella M261 annettaisiin mahdollisuus soveltaa standardin SFS-EN ISO/IEC 17020 vuosien 2004 ja 2012 versioita VAK-lain 13 e §:ssä säädetyn tarkastuslaitosten vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa.

Ystävällisin terveisin

Kemianteollisuus ry
Juha Pyötsiä
Johtaja