Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi räjähdysaineasetuksen muuttamisesta

Kemianteollisuus ry pitää pyrotekniseten tuotteiden markkinoille saattamista koskevien muutoksia räjähdeasetukseen hyvinä. Samoin kannatettiin ehdotettuja tarkennuksia eräisiin räjähteitä koskeviin säädöksiin.

Kemianteollisuus ry antoi 4.6.2013 työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon valtioneuvoston asetukseksi räjähdeasetuksen muuttamisesta.

Muutosesitys koski pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamista koskevan direktiivin tuomista kansalliseen lainsäädäntöön. 

Ehdotus sisälsi myös muutoksia ilotulitteiden valmistukseen ja maahantuontiin säädettyyn ilmoitukseen ja näytöksiä järjestävän toiminnanharjoittajan velvollisuuksiin. Samalla siinä ehdotettiin säädettäväksi ruudin ja sytytysnallien luovutuksesta ampuma-aseen hallussapitoon oikeutetuille.

Muutosehdotuksessa esitetään tarkennettavaksi myös eräitä räjähteiden luovutusta ja kirjanpitoa sekä käytöstä tehtävää ilmoitusta koskevia säädöksiä.

Kemianteollisuus ry piti muutosta hyvänä.

 

Kunnioittavasti

Juha Pyötsiä 
Johtaja
Kemianteollisuus ry