Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto Minamatan sopimuksesta (elohopea)

YM3/04/2013

Ympäristöministeriö on pyytänyt Kemianteollisuus ry:n lausuntoa elohopeaa koskevan Minamatan sopimuksen allekirjoittamisesta.

YK:n ympäristöohjelman puitteissa neuvoteltu sopimus kieltäisi merkittävämpien elohopeaa sisältävien tuotteiden valmistuksen, viennin ja tuonnin vuodesta 2020 alkaen. Lisäksi sopimuksella kiellettäisiin elohopean käyttö eräissä prosesseissa niille asetettujen määräaikojen jälkeen. Sopimuksen mukaan muiden muassa elohopean päästöjä ilmaan tulisi rajoittaa merkittävimmistä päästölähteistä kuten jätteenpoltosta. Sopimus velvoittaisi myös kestävään jätehuoltoon ja turvalliseen elohopean varastointiin.

Kemianteollisuus ry pitää sopimuksen tavoitteita hyvinä, eikä näe näiltä osin sopimuksen tuovan suuria muutoksia alan yritysten toimintaan Suomessa. Sopimusta vastaavat EU-tason säädökset ovat jo ohjanneet eurooppalaisen teollisuuden toimintaa. On kannatettavaa, että EU:n ulkopuolisissa maissa toimivat yritykset saadaan laajasti saman sääntelyn piiriin.

Kemianteollisuudelle suurin muutos on sopimuksen artikla, jonka mukaan elohopean käyttö kloorialkaliteollisuudessa tulee lopettaa vuoteen 2025. Pidämme tärkeänä, että alan teollisuudella on mahdollisuus sopeutua tähän muutokseen samalla tavalla kuin kilpailijamaissa. Kemianteollisuus ry katsookin, että sopimuksen 6. artiklassa mainitun viiden vuoden siirtymäajan tulisi tarvittaessa olla hyödynnettävissä myös EU-alueella. Tämä tulisi varmistaa ennen sopimuksen allekirjoittamista.

 

Kunnioittavasti

KEMIANTEOLLISUUS RY

Juha Pyötsiä

Johtaja