Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto LNG-terminaalin sijoittamisesta Suomeen

Kemianteollisuuden kilpailukyky paranee LNG-terminaalin sijoittuessa Suomeen

Kemianteollisuuden vienti muodostaa neljänneksen Suomen teollisuuden viennistä ja kemianteollisuus on samalla Suomen merkittävin vientiala. Kemianteollisuus on Suomessa toimivan teollisuuden toiseksi suurin energiankäyttäjä. Nyt päätettävissä olevilla energiapoliittisilla ratkaisuilla on erittäin merkittävä ja kauaskantoinen vaikutus Suomessa toimivan kemianteollisuuden kansainväliselle kilpailukyvylle.

Energiakustannukset ovat yksi merkittävimmistä kemianteollisuuden kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä. Kemianteollisuus käyttää yli puolet teollisuuden käyttämästä maakaasusta Suomessa.  LNG-terminaalin tulo Suomeen ja sen liittäminen nykyiseen maakaasuverkkoon toisi vaihtoehtoisen lähteen Venäjältä tulevalle maakaasulle. Suomen ja Baltian maiden maakaasumarkkinat olisi tarkoituksenmukaisinta yhdistää siten, että LNG-terminaali rakennetaan suurimmalle markkina-alueelle Suomeen ja muut maat yhdistetään terminaaliin kaasuputkella.

Tämä monipuolistaisi energiamarkkinoita maakaasun osalta ja tehostaisi energiamarkkinoiden toimivuutta. Teollisuuden toimintavarmuus poikkeustilanteissa paranisi merkittävästi vaihtoehtoisen raaka-ainelähteen myötä. Tällä olisi myönteinen vaikutus suomalaisen teollisuuden kilpailukykyyn myös Euroopan ulkopuolisilla vientimarkkinoilla. Monipuolinen ja tasapainoinen energian tarjonta, vakaa infrastruktuuri ja vaihtoehtoiset energialähteet lisäävät osaltaan Suomen kiinnostavuutta teollisuuden investointikohteena.

Nesteytetyn maakaasun käytölle on avautumassa uusi merkittävä kasvupotentiaali merenkulun polttoaineena päästövaatimusten tiukentuessa. Suomessa toimiva LNG-terminaali parantaisi laivakuljetusten ympäristöystävällisyyttä ja vaikuttaisi myönteisesti sekä vienti- että tuontilaivauksien logistiikkaan. Tämä on erittäin tärkeää koko vientivetoisen teollisuutemme kannalta.

Yllämainitun valossa Kemianteollisuus ry pitää tärkeänä, että komission Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP) -infrahankelistalla oleva nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaali valitaan ns. PCI (Projects of Common Interest) -listalle ja että tuleva LNG-terminaali sijoitetaan Suomeen.

 

Kunnioittavasti

KEMIANTEOLLISUUS RY
Timo Leppä
Toimitusjohtaja