Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle ADR-erillissopimusten M 198, M 262 ja M 263 allekirjoittamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa ADR-erillissopimusten M 198, M262 ja M 263 allekirjoittamisen tarpeesta. Erillissopimuksilla mahdollistettaisiin poikkeaminen ADR-sopimuksen rajoituksesta, jonka mukaan kuljetusyksikössä saa olla enintään yksi perävaunu tai puoliperävaunu.

Erillissopimus M 198, joka oli jo viisi vuotta voimassa Suomen ja Ruotsin välisessä maantieliikenteessä, mahdollistaisi apuvaunu-puoliperävaunu-yhdistelmän käytön allekirjoittaneiden maiden välisessä kansainvälisessä liikenteessä. Erillissopimukset M 262 ja M 263 mahdollistavat lisäksi eräiden muiden yhdistelmien, kuten puoliperävaunun vetoauton ja kahden puoliperävaunun käytön. Erillissopimus M 262 koskee kappaletavarakuljetuksia ja M 263 irtotavara- ja säiliökuljetuksia. Ruotsi ja Tanska ovat jo allekirjoittaneet kaksi viimemainittua erillissopimusta.

Kemianteollisuus ry kannattaa kaikkien erillissopimusten allekirjoittamista mahdollisimman nopealla aikataululla. Kahden perävaunun yhtäaikainen käyttö ADR- ja VAK-kuljetuksissa parantaa kuljetusten tehokkuutta ja auttaa hallitsemaan kuljetuksen yksikkökustannusten nousua. Kuljetuksen ympäristöpäästöt yksikköä kohti ja myös liikenteen määrä tiestöllä vähenevät vastaavassa suhteessa. Pitkien välimatkojen maassa nämä hyödyt moninkertaistuvat.

Erillissopimusten hyväksymisellä helpotetaan kuljetuksia sekä kotimaan markkinoita että vientiä varten Ruotsin ja Tanskan jo hyväksyttyä M 262 ja M 263 -sopimukset. 

 

Ystävällisin terveisin

KEMIANTEOLLISUUS RY
Juha Pyötsiä
Johtaja