Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta lukion, ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön järjestämis- ja ylläpitämislupia koskevista säädöksistä

Kemianteollisuus ry pitää välttämättömänä, ettei tätä hallituksen esitysluonnosta viedä eteenpäin ennen kuin ammatillisen koulutuksen kokonaisuuden muut ratkaisut ovat tiedossa.

Lausunnon tiivistelmä

· Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen uudistuksen tulee tapahtua työelämän lähtökohdista. Työelämää palveleva ammatillinen koulutus on myös opiskelijoiden etu

· Työelämän näkökulmasta on välttämätöntä, että ammatillinen koulutus muodostaa kokonaisuuden, joka kattaa sekä perus- että lisäkoulutuksen saumattomasti.  Tätä tavoitetta tukemaan tarvitaan yksi laki ammatillista koulutusta säätelemään ja yksi järjestämislupa, jonka puitteissa koulutuksen järjestäminen tapahtuu.

· Koulutuksen järjestäjäverkon monimuotoisuus tulee säilyttää siten, että koulutuksen järjestäjien erikoistuminen on edelleen mahdollista.

· Lausunnolla olevaa hallituksen esitysluonnosta järjestämis- ja ylläpitämisluvista ei tule viedä eteenpäin ennen kuin ammatillisen koulutuksen kokonaisuuden muut ratkaisut ovat tiedossa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi, joka koskee lukion, ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön järjestämis- ja ylläpitämislupia koskevia säädöksiä.  Kemianteollisuus ry toteaa ehdotuksesta seuraavaa:

Koulutusjärjestelmän resurssien niukentuessa lähivuosina väistämättä on erityisen tärkeää varmistaa, että koulutuksen tarjonta ja laatu vastaavat työelämän tarpeita. Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen uudistuksen tulee tapahtua työelämän lähtökohdista. Työelämää palveleva ammatillinen koulutus on myös opiskelijoiden etu

Työelämän näkökulmasta on välttämätöntä, että ammatillinen koulutus muodostaa kokonaisuuden, joka kattaa sekä perus- että lisäkoulutuksen saumattomasti. Tätä tavoitetta tukemaan tarvitaan yksi laki ammatillista koulutusta säätelemään ja yksi järjestämislupa, jonka puitteissa koulutuksen järjestäminen tapahtuu.Tällöin toteutuu sekä koulutuksen järjestäjän, työelämän että opiskelijan etu.

· koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus joustavaan koulutustarjontaan ja profiloitumiseen ympäröivän työelämän tarpeiden mukaan.

· työelämän tarvitsema osaaminen voidaan hankkia erillisten koulutus- ja rahoitusmuotojen vaikeuttamatta toteutusta.

· opiskelijalle tarjoutuu joustavammat mahdollisuudet oman opintopolun toteuttamiseen koulutusmuotojen välisten rajojen estämättä (esim. 2+1 mallin mukainen siirtymä oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta näyttötutkintojärjestelmään)

Samanaikaisesti järjestämis- ja ylläpitämislupia koskevan ehdotuksen kanssa on valmisteltu ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia ja näyttötutkintojärjestelmää koskevia uudistuksia.  Uudistukset koskevat toisiinsa tiivisti liittyviä kokonaisuuksia. Useiden yksityiskohtien ollessa auki, on mahdotonta arvioida muutosten kokonaisvaikutuksia.  Pidämmekin välttämättömänä, ettei tätä hallituksen esitysluonnosta viedä eteenpäin ennen kuin ammatillisen koulutuksen kokonaisuuden muut ratkaisut ovat tiedossa (mm. ammatillisen koulutuksen rahoitusmalli, asetus järjestämislupien kriteereistä).

Muilta osin Kemianteollisuus ry yhtyy Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lausunnossa esitettyihin kantoihin ja niiden perusteluihin.

Ystävällisin terveisin
Kemianteollisuus ry
Timo Leppä