Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi lukion ja ammatillisen koulutuksen rahoituksesta

Kemianteollisuus ry esittää, ettei ammatilliseen koulutukseen ratkaisevasti vaikuttavia uudistuksia viedä eteenpäin esitetyltä pohjalta, vaan koulutuksen rahoitusta, järjestämis- ja ylläpitolupia sekä
näyttötutkintojärjestelmää koskevat uudistukset valmistellaan rauhassa siten, että uudistusten vaikutukset voidaan arvioida kokonaisuutena.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esitysluonnoksen lukion ja ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskevaksi laiksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelussa on parhaillaan useita ammatilliseen koulutusjärjestelmään ratkaisevasti vaikuttavia säädöksiä.  Rahoitusmallin ohella vireillä on järjestämis- ja ylläpitolupia sekä näyttötutkintojärjestelmää koskevat uudistukset.  Tässä tilanteessa, useiden keskeisten yksityiskohtien ollessa vielä auki, on mahdotonta arvioida uudistusten vaikutuksia kokonaisuudessaan. Toteamme kuitenkin esityksen sisällöstä seuraavaa.

Koulutuksen rahoituksen keskeisenä tekijänä tulee olla koulutuksen järjestäjän toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus.  Perus-, suorite- ja vaikuttavuuskriteereihin perustuva rahoitus on perusteltu. Nyt lausuntokierroksella oleva esitys rahoitusmalliksi on kuitenkin vaikeaselkoinen ja pitkälti keskeneräinen.

Rahoitusmallin keskeisenä elementtinä ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee olla työllistyminen. Myös opiskelija- ja työnantajapalaute ovat olennaisia rahoitusperusteita. (Esitetty opiskelijan hyvinvointimittari ja opiskelijan työelämäpalaute eivät vastaa tätä tarvetta).

Rahoitusjärjestelmän olisi tarjottava mahdollisuus joustavuuteen, jolloin eri alojen ja toisaalta yksilöiden tarpeet voitaisiin ottaa tarkoituksenmukaisesti huomioon. Rahoituksen tulee mm. mahdollistaa joustava siirtyminen oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen (ns. 2+1 -malli).

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskevissa säädöksissä on myös otettava huomioon eri tutkintojen koulutuksen erilaiset rahoitustarpeet. Alakohtaisten kustannuserojen tunnistaminen on välttämätöntä mm. monien kalliiden mutta valtakunnallisesti välttämättömien koulutusalojen ja tutkintojen tarjonnan turvaamiseksi (mm. prosessiteollisuuden perustutkinto)

Esitämme, ettei ammatilliseen koulutukseen ratkaisevasti vaikuttavia uudistuksia viedä eteenpäin esitetyltä pohjalta, vaan koulutuksen rahoitusta, järjestämis- ja ylläpitolupia sekä näyttötutkintojärjestelmää koskevat uudistukset valmistellaan rauhassa siten, että uudistusten vaikutukset voidaan arvioida kokonaisuutena.

Muilta osin Kemianteollisuus ry yhtyy Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lausunnossa esitettyihin kantoihin ja niiden perusteluihin.

 

Ystävällisin terveisin
Kemianteollisuus ry
Timo Leppä