Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto hallituksen esityksestä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt Kemianteollisuus ry:n lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle 160/2013 vp laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta. Esityksellä siirrettäisiin vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevaa norminantoa ja teknisiä tehtäviä liikenne- ja viestintäministeriöstä Liikenteen  turvallisuusvirastolle. Tavoitteena on säätää Liikenteen turvallisuusvirastolle tarvittavat valtuudet antaa määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuden  varmistamiseksi ja kehittämiseksi.

Kemianteollisuus ry on antanut asiasta liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon 18.4.2013, kun hallituksen esitys oli valmistelussa.

Kemianteollisuus ry katsoo, että norminanto tulisi pääosin säilyttää ministeriöiden tehtävänä. Ehdotuksessa Liikenteen turvallisuusvirastolle siirrettäviä norminantovaltuuksia on runsaasti, ja osa niistä on Kemianteollisuus ry:n mielestä muita kuin pelkästään teknisluonteisia. 

Liikenteen turvallisuusviraston laajat tehtävät, mukaan lukien normien ja teknisluontoisten määräysten valmistelu on ollut asiantuntevaa ja merkittävää ja sille on jatkossakin turvattava riittävät resurssit.

Ystävällisin terveisin
KEMIANTEOLLISUUS RY

Juha Pyötsiä, Johtaja