Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n järjestämässä yhteistyöiltapäivässä rakentava tunnelma

Kemianteollisuus ry järjesti tällä viikolla oppilaitosten ja yritysten edustajille yhteistyöiltapäivän. Tilaisuudessa keskusteltiin esimerkiksi oppilaitosyhteistyöstä, työssäoppimisesta ja nuorisoviestinnän merkityksestä. Myös nuorten näkemyksiä kemian alasta nostettiin esille T-median teettämän, nuorten työelämämielikuvia koskevan tutkimuksen kautta.

T-median toimitusjohtaja Harri Leinikka kertoi, että tutkimuksen mukaan nuorten kuva kemianteollisuudesta on melko neutraali. Nuorten kuva eri aloista muodostuu henkilökohtaisten kokemusten, median ja kavereiden kokemusten kautta. Yleisesti nuoret mieltävät kemianteollisuuden alaksi, jossa palkkataso on hyvä ja työ merkityksellistä. Parannettavaa oli työilmapiiriin liitetyssä mielikuvassa, jota nuoret eivät pidä kovin hyvänä.

Kaiken kaikkiaan tilaisuudessa oli hyvä tunnelma ja yhteistyön toivottiin tiivistyvän sekä yritysten että oppilaitosten puolelta. Kemianteollisuus ry:n koulu- ja yritysyhteistyöstä vastaava asiamies Anni Siltanen toivoo, että sekä yrityksissä että oppilaitoksissa riittäisi motivaatiota yhteistyön kehittämiseen.

”Koulussa saadut hyvät kokemukset alasta vaikuttavat tosi paljon tuleviin valintoihin ja mielikuviin. Melkein kaikki kemian alalla työskentelevät sanovat hyvän kemian opettajan vaikuttaneen alavalintaan merkittävästi. Moni muistelee myös yrityksiin tehtyjen laboratoriovierailujen inspiroineen alavalinnassa”, Anni kertoo.

Lisätietoja

Asiamies Anni Siltanen 044 562 5991