Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry vetämään Euroopan laajuista miljoonaselvitystä osaajatarpeista

On hyvin selvää, että Suomi ei osaamiskilpailussa yksin pärjää – ei ehkä Eurooppakaan.

Kemianteollisuus ry:n vetämä osaamishanke selvittää teollisuuden vihreässä siirtymässä tarvitsemia kyvykkyyksiä Euroopan laajuisesti.

Osaamisen tason lasku ja osaajien saatavuushaaste on varsinkin viimeisten parin vuoden aikana puhuttanut kovasti Suomessa. Naapurimaa Viro pärjää oppimisvertailuissa paremmin, yritykset nostavat huolta osaamisen tason laskusta ja kesäloman jälkeen on jännitetty, onko koulutus todella uuden hallituksen erityissuojeluksessa, niin että rahoitusta järjestyy kattamaan koulutuksen korjausvelkaa.

Kemianteollisuudessa mietimme erityisesti, mistä saadaan tulevaisuuden luonnontieteellis-matemaattiset osaajat paitsi toimimaan tuotannon tehtävissä, myös innovoimaan tulevaisuuden energiaratkaisuja ja kehittämään uusia teknologioita, jotta voimme vastata alan kunnianhimoisiin hiilineutraalisuustavoitteisiin vuoteen 2045 mennessä.

Tarvitsemme vahvaa vuoropuhelua niin teollisuuden ja oppilaitoskentän kuin teollisuuden ja päättäjienkin välillä, mutta lisäksi tarvitsemme tutkittua tietoa siitä, millaisia tarpeita ja mahdollisuuksia kullakin toimijalla on. Varmaa on, että Suomi ei osaamiskilpailussa ole yksin, vaan samat haasteet koskevat oikeastaan jokaista Euroopan maata. Tämä on sekä vahvuus että heikkous, sillä kilpailu osaajista tulee taatusti vain kovenemaan.

Eurooppalaisen kemianteollisuuden brysseliläinen kattojärjestö ECEG havahtui osaajahaasteeseen kunnolla reilu vuosi sitten, kun osaajatarvekeskustelu alkoi toden teolla nostaa päätään myös Euroopan pääkaupungissa. Kemianteollisuus on paitsi vahvasti osaajatarveala, myös se teollisuuden ala koko Euroopassa, johon kohdistuu paljolti sääntelyä ja erilaisia uusia lakialoitteita. Se on ala, jossa turvallisuus- ja vastuullisuuskysymykset ovat olleet toiminnan keskiössä ja vuosia, ja joka haluaa olla johtamassa hiilineutraalisuusmuutosta osana koko Euroopan vihreää siirtymää.

Tämäkin siirtymä rakennetaan paitsi teollisuuspolitiikalla, myös koulutuspoliittisilla päätöksillä jokaisessa EU -maassa. Jos osaamiseen ei panosteta, ei meillä ole myöskään vihreän siirtymän vauhdittajia, innovaatioiden tekijöitä eikä insinöörejä. Luonnontieteellis-matemaattisista taidoista on Euroopan kilpailukyvynkin puolesta pidettävä hyvää huolta.

ECEG haluaa antaa oman panoksensa eurooppalaiseen osaamiskeskusteluun selvittämällä kemianteollisuudelle oleellisten koulutusalojen kyvykkyyttä, tarjontaa ja mahdollisuuksia Erasmus + -rahoituksen turvin ChemSkills -selvityksellä. Sitä on tarkoitus hyödyntää myös poliittisen päätöksenteon avittajana, jotta teollisuuden tarpeisiin voidaan vastata parhaalla mahdollisella tavalla. Selvitys on ensimmäinen laatuaan, ja kattaa koko kemiateollisuuden alan laajasti kumista, muovista ja lääkkeistä uusiutuviin polttoaineisiin ja lannoitevalmistukseen.

Mukana on järjestöjä, oppilaitoksia, korkeakoulutusta ja yrityksiä useista Euroopan maasta kattavasti Italiasta Pohjoismaihin. Koko rahoitus on nelisen miljoonaa, ja neljä vuotta, ja sen turvin tehtävää työtä johdetaan Brysselin lisäksi Kemianteollisuus ry:sta. Suomella on siis ainutlaatuinen mahdollisuus niittää edelläkävijämainetta sellaisena maana, jossa otamme vakavasti paitsi koko teollisuuden hiilineutraalisuussiirtymän, myös siihen liittyvän osaamisen kehittämisen. Voimme ottaa koulutuksen kärkipaikkamme takaisin!

On hyvin selvää, että Suomi ei osaamiskilpailussa yksin pärjää – ei ehkä Eurooppakaan. Osaamiskilpailukyvystä, eli osaajien oikeista taidoista ja strategisesta osaamiseen panostamisesta on kuitenkin pidettävä yhdessä huolta; se on kaikkien yhteinen asia. Oikean osaamisen turvin turvaamme myös koko Euroopan kilpailukykyä globaalissa ympäristössä.

Kemianteollisuus sosiaalisessa mediassa