Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta HNS-yleissopimuksen hyväksymisestä

Annettu liikenne- ja viestintäministerölle 14.6.2019.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa HNS-yleissopimuksen hyväksymisestä ja siihen liittyvistä kansallisista säädöksistä, kuten raportointilaista. HNS-sopimuksen kansallisen hyväksymisen prosessi on kestänyt jo joitakin vuosia, ja prosessin kuluessa elinkeinoelämän edustajia on informoitu ja kuultu eri vaiheissa kiitettävästi.

HNS-sopimuksen maksuvelvollisiksi onnettomuuksissa, joissa laivanomistajan vastuu ei kata kuluja, tulevat merikuljetuksina kemikaaleja irtolasteina vastaanottavat yritykset. Valtaosa näistä yrityksistä on kemianteollisuuden toimijoita.

Kemianteollisuus ry voi hyväksyä sopimukseen liittymisen mertensuojelullisena toimena, jotta mahdollisten kemikaalien kuljetusonnettomuuksien vaikutukset saadaan minimoitua. Sopimus ei maksuvelvollisille yrityksille ole ongelmaton, joten haluamme tuoda esiin ehdotuksen kaltaisten rahastojen haasteita.

  • Maksuvelvollisuus tulee kaikille yli 20 000 tonnia vastaanottaville yrityksille, eikä se huomioi yritysten vastuullisuustyötä ja mittavia panostuksia kuljetusturvallisuuteen. Rahaston maksuvelvollisuudessa ei toteudu ”pilaaja maksaa” -periaate.
  • Tulevien mahdollisten kustannusten suuruutta ei pystytä ehdotuksessa arvioimaan, kun onnettomuuksien määriä ei voida ennustaa. Tuleekin varmistaa, että mikäli monta rahaston käyttöä edellyttävää onnettomuutta sattuu lyhyen ajan sisällä, voidaan maksuja jaksottaa usealle vuodelle ja kohtuullistaa liian suuren yrityksiin kohdistuvan maksuvelvollisuuden välttämiseksi.
  • Vastaanotettujen määrien raportoinnista tulee uusi tehtävä muiden mittavien raportointivelvoitteiden lisäksi. HNS-raportoinnin helppous ja sujuvuus on tärkeää, kun raportointijärjestelmää suunnitellaan. HNS-finder on hyvä apu sopimuksen piiriin kuuluvien aineiden tunnistamiseksi, mutta olisi hyvä myös nimetä viranomainen, joka voi antaa asiantuntija-apua ongelmatilanteissa.
  • Suomalaisille yrityksille merikuljetus on välttämättömyys, tilanne on erilainen kilpailijoilla esim. Keski-Euroopassa. Mahdollisia maksuvelvollisuudesta aiheutuneita kuluja ei voi siirtää tuotteiden hintoihin.

 Ministeriön kysymykseen raportointia edellyttävästä vastaanotetun lastin määrästä pidämme parempana samaa 20 000 tonnin määrää kuin maksuvelvollisuudellakin. Tämä on yrityksille selkeämpi velvoite, kun järjestelmiin tarvitaan vain yksi hälytysraja.

Lopuksi painotamme ehdotuksessakin todettua ratifioinnin ajankohtaa. On erittäin tärkeää, että suuret merikuljetusmaat ovat ratifioineet HNS-sopimuksen siinä vaiheessa, kun Suomi liittyy maksuvelvoitteen piiriin, jotta kustannukset yritystä kohti eivät voi nousta kohtuuttomiksi.

Ystävällisin terveisin

Kemianteollisuus ry

Sami Nikander
Johtaja, Vastuullisuus