Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry:n ja Metsäteollisuus ry:n lausunto: Hallituksen esitys laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto TEM098:00/2020 annettu 8.9.2021 työ- ja elinkeinoministeriölle.

”Työnantajan oikeudesta velvoittaa työntekijä suorittamaan puhalluskoe sen selvittämiseksi, onko työntekijä
alkoholin vaikutuksen alaisena työajalla yms.”

Kemianteollisuus ry ja Metsäteollisuus ry kiittävät mahdollisuudesta saada lausua asiassa.

Kemianteollisuuden ja Metsäteollisuuden jäsenyritykset edustavat merkittävää osaa Suomen vientiteollisuudesta. Suomen tavaraviennistä 92 % kulkee laivoilla. Tästä Kemianteollisuuden osuus on noin 35 % ja Metsäteollisuuden osuus noin 18 %. Rahteina kulkee mm. öljy- ja polttoainetuotteita, kemikaaleja, lääkkeitä, sellu-, kartonki- ja paperituotteita, puutuotteita ja biokemiallisia jalosteita. Kaikkien näiden tuotteiden kuljettaminen edellyttää erityistä huolellisuutta. Suomessa toimivien yritysten kilpailukyvylle on olennaista, että meriteitse tapahtuvat kuljetukset sujuvat häiriöttä, turvallisesti ja ympäristöriskit minimoiden.

Tuemme lausunnon kohteena olevaa hallituksen esitystä kokonaisuudessaan. Mielestämme, kun työnantajalle esityksen mukaisesti annetaan oikeus velvoittaa työntekijää suorittamaa puhalluskoe aluksella, tulee se parantamaan turvallista meriliikennettä ja huolellista lastien käsittelyä. Se myös turvaa osaltaan kuljetusten häiriöttömyyden. Kuten esityksessä on hyvin todettu, merityön erityisolosuhteet puoltavat sääntelyn välttämättömyyttä. Lisäksi kemianteollisuuden yritysten osalta kokemuksia on jo nyt siitä, että kansainväliset asiakkaat edellyttävät tiettyjen lastien osalta aluksilta tälläkin hetkellä erityistä päihdepolitiikkaa, jotta lasti annetaan aluksen kuljetettavaksi. Puhallutuksen mahdollisuus voi siis liittyä myös siihen, että raaka-aineita tai tuotteita ylipäätänsä saada meriteitse kuljetettua Suomeen tai Suomesta eteenpäin.

Mielestämme lainsäädäntömuutokselle on tärkeä ja perusteltu erityinen tarve. Esityksessä on viitattu Suomen Varustamoilta saatuihin tietoihin, jonka mukaan vuodesta 2019 vuoden 2021 toukokuun alkuun mennessä alkoholin käyttöön liittyviä tapauksia, joissa on annettu huomautus tai varoitus tai päätetty työsuhde, on ollut yli 100. Pidämme tätä lukua teollisuudenkin mittakaavassa huomattavan korkeana, mikä puoltaa esitettävän lainmuutoksen toteuttamista viipymättä.

Kunnioittavasti
Minna Etu-Seppälä 
Johtaja, Kemianteollisuus ry

Jukka Sarhimaa
Johtaja, Metsäteollisuus ry